Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Europejskie Raje Podatkowe ::.

Andora. Ksi臋stwo Andora le偶y we Wschodnich Pirenejach, pomi臋dzy Francj膮 i Hiszpani膮 i Portugali膮. Mo偶na j膮 poleci膰 jedynie warunkowo jako siedzib臋 mieszkaln膮 w kraju – dla os贸b fizycznych – bezpodatkowym. Nie poleca si臋 zak艂adania tam sp贸艂ek oazowych ani maj膮tkowych. Praktycznie nie ma tam ryzyka politycznego.
Anglia. Jest dla swych w艂asnych obywateli krajem o wysokich podatkach. Jednak偶e dla przej艣ciowo osiad艂ych tam obcokrajowc贸w, w 艣wietle szczeg贸lnych udogodnie艅 podatkowych, jest krajem niskich podatk贸w a偶 do zerowego fiskalnego w艂膮cznie. Przy zak艂adaniu firm Anglia jest interesuj膮ca dla holding贸w.
Campione. Le偶y w odleg艂o艣ci 5 km od Lugano. Dla obywateli Unii Europejskiej osiedlanie si臋 jest mo偶liwe bez trudno艣ci. Z powodu praktycznie prawie pe艂nej swobody podatkowej oraz powi膮za艅 ze Szwajcari膮 takie osiedlenie si臋 jest godne polecenia.
Cypr. Jest trzeci膮 co do wielko艣ci wysp膮 na Morzu 艢r贸dziemnym i le偶y ok. 65 km od Turcji i 100 km od Libanu. P贸艂nocny Cypr mo偶e by膰 atrakcyjny tylko w wyj膮tkowych przypadkach, ale tylko dla firm pracuj膮cych tam w portowej strefie wolnoc艂owej, ewentualnie – sp贸艂ek spedycyjnych. P贸艂nocny Cypr z powodu wysokiego opodatkowania nie jest polecany do osiedlania si臋. Po艂udniowy Cypr jest warunkowo godny osiedlania si臋. Szczeg贸lnie jest atrakcyjny dla Niemc贸w dlatego, 偶e mimo ulg podatkowych dla obcokrajowc贸w nie jest traktowany jednoznacznie jako oaza. Nie poleca si臋 zak艂adania trust贸w maj膮tkowych. Sp贸艂ki s膮 godne polecenia tylko wtedy, gdy mo偶na przy okazji wykorzysta膰 mo偶liwo艣ci p艂yn膮ce z zawartych um贸w o unikaniu podw贸jnego opodatkowania. Z powodu ryzyka politycznego konta bankowe oraz papiery warto艣ciowe powinny by膰 trzymane poza wysp膮, a tak偶e nie powinno si臋 rejestrowa膰 nieruchomo艣ci i statk贸w jako nale偶膮cych do sp贸艂ek cypryjskich.
Gibraltar. Le偶y na najbardziej wysuni臋tym na po艂udnie zak膮tku Europy. Jest krajem o wysokich podatkach z regulacjami wyj膮tkowymi dla kontrolowanych zagranicznie sp贸艂ek. Poniewa偶 osoby fizyczne s膮 tam wysoko opodatkowane, nie zaleca si臋 osiedlania na sta艂e. W przeciwie艅stwie do tego godne zalecenia jest zak艂adanie tam firm, w艂膮cznie ze sp贸艂kami ubezpieczeniowymi uwi膮zanymi, a tak偶e zak艂adanie trust贸w. Nie ma te偶 ryzyka politycznego w daj膮cej si臋 przewidzie膰 przysz艂o艣ci.
Holandia. Nie jest korzystna do osiedlania si臋 z powodu wysokich podatk贸w od os贸b fizycznych. R贸wnie偶 nie jest godna polecenia dla zak艂adania trust贸w – z powodu systemu prawnego. Najkorzystniejsze formy sp贸艂ek to: holdingowe, finansowe i udzia艂owe, kt贸re dzia艂aj膮 w ramach w膮skich ustawowo-podatkowych korzy艣ci. Je偶eli istnieje holenderskie kierownictwo, to sp贸艂ki mog膮 korzysta膰 z postanowie艅 o unikaniu podw贸jnego opodatkowania. Koszty zak艂adania i utrzymania firm s膮 wy偶sze ni偶 w innych oazach podatkowych.
Irlandia i Shannon. Jest krajem godnym polecenia do osiedlania si臋 nie tylko dla ludzi sztuki, lecz tak偶e dla cudzoziemc贸w, rezydent贸w, ale non-domiciled. Nie poleca si臋 Irlandii dla zak艂adania trust贸w z powodu wysokich obci膮偶e艅 podatkowych. Firmy mog膮ce korzysta膰 z takich udogodnie艅 jak w oazach podatkowych istniej膮 w tym kraju jako non-resident companies. Jako cz艂onek Unii Europejskiej Irlandia jest miejscem bardzo polecanym do zak艂adania firm, kt贸re zyskuj膮 na udogodnieniach podatkowych.
Isle of Man. Le偶y na Morzy Irlandzkim, pomi臋dzy Irlandi膮 a angielskim l膮dem sta艂ym. Nie mo偶na jej poleca膰 jako siedziby zamieszkania z powodu 15% lub 20% podatku dochodowego. Mo偶na jednak poleci膰 tworzenie trust贸w, chocia偶 w mniejszym stopniu ni偶 w innych oazach podatkowych. Korzystne jest te偶 za艂o偶enie uwolnionej od podatku sp贸艂ki typu exempt company lub opodatkowanej rycza艂tem sp贸艂ki zagranicznej. Op艂aty miejscowych pomocnik贸w s膮 ni偶sze ni偶 w innych oazach podatkowych. Powi膮zania z Angli膮 s膮 艣ci艣lejsze ni偶 np. w wypadku wysp na Kanale La Manche. Istnieje niebezpiecze艅stwo kontroli dewizowej.
Kleinwalsertal i Jugholz. Austriackie enklawy po艂o偶one o 2 godziny jazdy samochodem od Monachium. Obie nale偶膮 do teren贸w pod zwierzchnictwem austriackim, ale tworz膮 idealn膮 mieszank臋 austriackich kont anonimowych z walut膮 niemieck膮. Posiadanie tam konta jest co prawda trudne do wykrycia, ale w 艣wietle prawa niemieckiego jest to dzia艂anie bezprawne.
Liechtenstein. Ksi臋stwo Liechtenstein le偶y mi臋dzy Austri膮 a Szwajcari膮. Osiedlenie si臋 jest co prawda godne polecenia, ale w praktyce nieosi膮galne. Dla zak艂adania sp贸艂ek holdingowych i osiad艂ych poleca si臋 sp贸艂ki akcyjne, a zak艂ady, trusty, fundacje tylko w okre艣lonych sytuacjach. Nie poleca si臋 Liechtensteinu dla zak艂adania trust贸w maj膮tkowych. Dochody zak艂adu ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 poza Liechtensteinem – zwolnione od opodatkowania. Tajemnica bankowa bardziej chroniona ni偶 np. w Szwajcarii. Ryzyka politycznego nie ma.
Luksemburg. Wielkie Ksi臋stwo Luksemburg graniczy z Niemcami, Francj膮 i Belgi膮. Z powodu wysokiego opodatkowania nie poleca si臋 Luksemburga jako siedziby mieszkalnej. Luksemburg czyni aktywne starania, aby sta膰 si臋 atrakcyjny dla klient贸w mniejszych bank贸w prywatnych. Na przyk艂ad -w przeciwie艅stwie do Szwajcarii- bogatsi klienci bank贸w maj膮 mo偶liwo艣膰 wytargowania prowizji bankowych i innych op艂at. Godne polecenia s膮 sp贸艂ki holdingowe. Harmonizacja podatkowa wewn膮trz Europy mo偶e – mimo oporu Luksemburga – w efekcie doprowadzi膰 do znikni臋cia kilku preferencji podatkowych. By膰 mo偶e r贸wnie偶 tajemnica bankowa b臋dzie mniej szczelna ni偶 dotychczas.
Malta. Grupa wysp: Malta, Gozo, Cominotto, Filfla i Wyspa 艢w. Paw艂a, le偶膮cych na po艂udnie od Sycylii. Jako siedziba mieszkalna Malta jest godna polecenia dla tych, kt贸rzy mog膮 korzysta膰 z umowy o unikaniu podw贸jnego opodatkowania, a kt贸rym jednocze艣nie nie przeszkadza 偶ycie na wyspie. Malta jest r贸wnie偶 atrakcyjna dla firm, kt贸re mog膮 korzysta膰 z ww. umowy. Nie ma kontroli dewizowych.
Monako. Ksi臋stwo Monako le偶y na francuskim wybrze偶u Morza 艢r贸dziemnego, na wsch贸d od Nicei. Francuska kontrola graniczna dotyczy tak偶e osiad艂ych w Monako, kt贸rzy opuszczaj膮 teren Francji. Nie ma podatku dochodowego od os贸b fizycznych (dotyczy on tylko Francuz贸w). Kraj gwarantuje wysok膮 jako艣膰 偶ycia, chocia偶 przy bardzo wysokich kosztach utrzymania. Osiedlania zalecane jest w spos贸b umiarkowany, poniewa偶 obcokrajowcy, po pierwsze, s膮 cz臋sto wobec prawa w sytuacji niekorzystnej, a po drugie, mog膮 by膰 bardzo szybko wydaleni, je艣li nie przebywaj膮 w Monako przynajmniej 180 dni w roku. Nie zaleca si臋 zak艂adania trustu ani sp贸艂ki, kt贸ra dzia艂a gospodarczo poza Monako. Zak艂adanie biur administracyjnych jest kwesti膮 wyboru. Nie ma ryzyka politycznego.
Os de Civis. Miejscowo艣膰 po艂o偶ona ok. 20 km od Andory, w Pirenejach. Nale偶y do Hiszpanii, ale jedyna droga do niej prowadzi przez Andor臋. Z powodu trudno艣ci w dotarciu do mieszka艅c贸w, fiskus zrezygnowa艂 z podatk贸w.
San Marino. Najja艣niejsza Republika San Marino jest po艂o偶ona w Apeninach, otoczona terytorium W艂och. San Marino w og贸le nie jest zainteresowane sta艂ym pobytem obcokrajowc贸w. Nie mo偶na uzyska膰 siedziby mieszkalnej.
Szwajcaria. Osiedlania si臋 jest tylko mo偶liwe gdy wnioskodawca przekroczy艂 60 lat i sk艂onny jest do opodatkowania swojego pobytu. Jednak偶e obcokrajowiec mo偶e przebywa膰 nieprzerwanie do 3 miesi臋cy, a do 6 miesi臋cy ze swoj膮 rodzin膮 w Szwajcarii bez obowi膮zku otrzymania zgody na pobyt czy te偶 p艂acenia podatk贸w. Dla sp贸艂ek holdingowych, domicylowych i udzia艂owych Szwajcaria mo偶e by膰 interesuj膮ca. S膮 one tylko warunkowo godne polecenia.
Wyspy na Kanale La Manche (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark). Wyspy le偶膮 pomi臋dzy wybrze偶em Anglii a wybrze偶em Francji. Nie s膮 polecane w celu osiedlania si臋 z powodu wysokiego podatku dochodowego w wysoko艣ci 20%, a tak偶e z powodu wysokich koszt贸w mieszkaniowych. Natomiast w celu zak艂adania firm opodatkowanych rycza艂towo, a tak偶e trust贸w maj膮tkowych wyspy s膮 godne uwagi. Nie ma 偶adnego ryzyka politycznego.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.