Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek od Spadku i Darowizn ::.

Podatek od spadku i darowizn – opodatkowuj膮cy maj膮tek, wymierzony od przyrostu substancji maj膮tkowej nabytej w spos贸b nieodp艂atny. Podatek uregulowany jest ustaw膮 z 28.07.1983 r. o podatku od spadk贸w i darowizn i przepisami wykonawczymi do ustawy. Op艂acaj膮 go osoby fizyczne. W konstrukcji prawnej podatku od spadku i darowizn istotny jest podzia艂 nabywcy rzeczy lub praw maj膮tkowych na tzw. Grupy podatkowe. Zaliczenie do jednej z trzech grup nast臋puje na podstawie osobistego stosunku osoby nabywcy wobec spadkobiercy lub darczy艅cy i posiada istotne znaczenie dla wysoko艣ci obci膮偶enia podatkowego. R贸偶nice miedzy grupami podatkowymi nast臋puje zar贸wno pod wzgl臋dem skali podatkowej, stopnia progresji, kwoty wolnej od opodatkowania oraz zakresu ulg podatkowych. Obowi膮zek uiszczenia podatku ci膮偶y na nabywcy w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych (spadkobiercy, zapisobiorcy), a w przypadku darowizny obowi膮zek ci膮偶y solidarnie na obdarowanym i darczy艅cy. Podstaw臋 opodatkowania stanowi czysta warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych tj. warto艣膰 uzyskana po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w. W ustawie okre艣lona jest kwota wolna od podatku. Ustawa przewiduje szereg zwolnie艅 od podatku, jak r贸wnie偶 ulgi, szczeg贸lnie dotycz膮ce okre艣lonej polityki mieszkaniowej. Wysoko艣膰 podatku od spadku i darowizn ustala si臋 w zale偶no艣ci od grupy podatkowej, do kt贸rej zaliczany jest nabywca. Ustalone zosta艂y 3 grupy podatkowe. Obliczenie i pob贸r podatku od darowizn jest z regu艂y obowi膮zkiem notariusza, kt贸ry jest p艂atnikiem podatku. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin przekazuje podatek od spadku i darowizn gminom, jako ich doch贸d w艂asny.
Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na osobach fizycznych (obywatelach polskich lub osobach zamieszka艂ych na sta艂e w Polsce), b臋d膮cych nabywcami w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych. Powstanie obowi膮zku podatkowego uzale偶nione jest, od sposobu nabycia, lub charakteru prawnego, rzeczy i praw maj膮tkowych.
Obowi膮zek podatkowy nie dotyczy:
Nabywc贸w w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych oraz obdarowanych i darczy艅c贸w, je偶eli w dniu nabycia byli obcokrajowcami i nie mieli sta艂ego miejsca zamieszkania w Polsce – w odniesieniu do rzeczy ruchomych znajduj膮cych si臋 w kraju lub praw maj膮tkowych podlegaj膮cych wykonaniu w kraju,
Nabycia w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projekt贸w wynalazczych, znak贸w towarowych i wzor贸w zdobniczych oraz wierzytelno艣ci wynikaj膮cych z nabycia tych praw.
Podatkiem obj臋te jest nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw maj膮tkowych w drodze:
Spadku – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (lub za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Darowizny – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Zasiedzenia – w艂asno艣膰 rzeczy,
Dyspozycji wk艂adcy na wypadek jego 艣mierci – prawo do wk艂adu oszcz臋dno艣ciowego.
Podstaw膮 opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn jest warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w (tzw. czysta warto艣膰), pomniejszona o kwot臋 woln膮 od podatku.
Warto艣膰 nabytych rzeczy i praw ustala si臋 wg ich warto艣ci rynkowej, w oparciu o ceny stosowane w danej miejscowo艣ci w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, na dzie艅 powstania obowi膮zku podatkowego.

Kwota wolna od opodatkowania w I grupie podatkowej wynosi 9 057 z艂; w II grupie podatkowej w przybli偶eniu 3/4 kwoty z grupy pierwszej (6 838 z艂.); w III grupie w przybli偶eniu 1/2 kwoty z grupy pierwszej (4 607 z艂.).
Stawki podatkowe dla spadk贸w i darowizn:
1.聽 Stawki podatku, z wy艂膮czeniem przypadk贸w nabycia w艂asno艣ci w drodze zasiedzenia, s膮 stawkami procentowymi, zmiennymi, progresywnymi, o rozpi臋to艣ci od 3% do 20%. Stawki podatkowe s膮 zr贸偶nicowane w zale偶no艣ci od warto艣ci nabytego prawa maj膮tkowego lub rzeczy oraz stosunku osobistego mi臋dzy zbywc膮 a nabywc膮 prawa maj膮tkowego. Z punktu widzenia stosunku osobistego okre艣lono trzy grupy podatkowe:
I grupa – ma艂偶onkowie, zst臋pni, wst臋pni, pasierb, zi臋膰, synowa, rodze艅stwo, ojczym, macocha i te艣ciowie,
II grupa – zst臋pni rodze艅stwa, rodze艅stwo rodzic贸w, zst臋pni i ma艂偶onkowie pasierb贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa i rodze艅stwo ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie innych zst臋pnych,
III grupa podatkowa – pozostali nabywcy.
2.聽 Dla opodatkowania zasiedze艅 zastosowano jednolit膮, 7% stawk臋 podatkow膮 od warto艣ci rzeczy. Poniewa偶 pomi臋dzy prawem poprzednika a prawem nabywcy rzeczy ruchomych lub nieruchomo艣ci nie wyst臋puje jakakolwiek zale偶no艣膰[9] (nabycie prawa w艂asno艣ci do ruchomo艣ci nast臋puje po trzech latach, w odniesieniu do nieruchomo艣ci – po 20 nie jest mo偶liwe zaliczenie nabywcy do okre艣lonej grupy podatkowej i zastosowanie kt贸rejkolwiek skali podatkowej. W przypadku zasiedze艅 nie istnieje mo偶liwo艣膰 odliczenia kwot wolnych od opodatkowania.聽Zr贸偶nicowanie obci膮偶enia podstawy opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn prezentuje wykres i tabela.

Read More »

.:: Podatek od Posiadania Ps贸w ::.

W Polsce jest oko艂o 5 mln ps贸w, kt贸rych w艂a艣ciciele powinni p艂aci膰 roczn膮 op艂at臋 sanitarn膮 zwan膮 podatkiem od posiadania ps贸w. Szacowane wp艂ywy od wszystkich posiadaczy psa mog艂yby zasili膰 bud偶et gmin 艂膮cznie kwot膮 100 mln z艂. W praktyce jednak wp艂ywy te stanowi膮 mniej ni偶 p贸艂 procentu og贸lnych dochod贸w w艂asnych danej jednostki samorz膮dowej co cz臋艣ciowo wynika z du偶ej liczby ps贸w utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych, a cz臋艣ciowo z braku jakiejkolwiek ewidencji p艂atnik贸w tego podatku. W Ostrowie Wielkopolskim, na przyk艂ad, kontrola p艂atno艣ci podatk贸w za czworonogi odbywa si臋 przy okazji kontroli nieruchomo艣ci lub kontakt贸w ze s艂u偶bami weterynaryjnymi, kt贸re dokonuj膮 szczepie艅 zwierz膮t. Zdarza si臋 to jednak bardzo rzadko i regu艂膮 jest poleganie na uczciwo艣ci podatnik贸w.

Read More »

.:: Podatek od 艢rodk贸w Transportowych ::.

podatek od 艣rodk贸w transportowych – podatek ten uregulowa艂a ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i op艂atach lokalnych. Podatkowi od 艣rodk贸w transportowych podlegaj膮 pojazdy samochodowe, ci膮gniki, przyczepy, motorowery, a tak偶e wyposa偶one w silniki jachty, promy i 艂odzie.) Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na osobach fizycznych i osobach prawnych b臋d膮cych w艂a艣cicielami 艣rodk贸w transportowych, a tak偶e na jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, na kt贸re 艣rodek transportowy jest zarejestrowany. W zwi膮zku z nowelizacj膮 ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych, wchodz膮ce w 偶ycie 1 stycznia 1997 r. ustalenie rocznych stawek kwotowych w zakresie omawianego podatku nie jest ju偶 dokonywane w drodze rozporz膮dzenia MF, lecz w drodze uchwa艂y rady gminy. Rada gminy okre艣la, w drodze uchwa艂y, wysoko艣膰 stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych, z tym, 偶e roczna stawka podatku od jednego 艣rodka transportowego nie mo偶e przekroczy膰 wymienionej w ustawie granicy. Przy okre艣laniu stawek rada gminy powinna uwzgl臋dni膰 rodzaj 艣rodka, pojemno艣膰 skokow膮 silnika lub moc silnika, 艂adowno艣膰, mas臋 ca艂kowit膮, a ponadto mo偶e uwzgl臋dni膰 wiek albo warto艣膰 艣rodka transportowego. Organem podatkowym w sprawach podatku od 艣rodk贸w transportowych jest organ gminy (w贸jt, burmistrz, prezydent miasta), na terenie, kt贸rej znajduje si臋 miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w odniesieniu do jacht贸w, prom贸w i 艂odzi – na kt贸rej terenie s膮 te 艣rodki zarejestrowane. Podatek jest p艂atny w dw贸ch ratach ka偶dego roku, w terminie do 15 lutego i do 15 wrze艣nia ka偶dego roku.
Stawki podatkowe:
Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych s膮 stawkami kwotowymi, waloryzowanymi corocznie o wska藕nik wzrostu cen towar贸w konsumpcyjnych przez Ministra Finans贸w.

Read More »

.:: Podatek Le艣ny ::.

Podatek le艣ny – konstrukcja podatku le艣nego okre艣lona jest w ustawie z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach,) kt贸ra wesz艂a w 偶ycie z dniem 1 stycznia 1992 r. Podatek ten w swojej istocie i konstrukcji zbli偶ony jest do podatku rolnego. Nie jest to jednak podatek przychodowy, poniewa偶 fakt, z kt贸rym ustawodawca 艂膮czy powstanie obowi膮zku podatkowego w tym podatku polega na posiadaniu lasu, nie za艣 na odnoszeniu z niego po偶ytk贸w lub za prowadzenie gospodarki le艣nej jako dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym sensie las jest warto艣ci膮 maj膮tkow膮. Opodatkowaniu podatkiem le艣nym podlegaj膮 wszystkie lasy z wyj膮tkiem las贸w nie zwi膮zanych z gospodark膮 le艣n膮, zaj臋tych na o艣rodki wypoczynkowe, dzia艂ki budowlane, rekreacyjne i wy艂膮czonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki le艣nej na cele inne ni偶 le艣ne. Lasy nie obj臋te podatkiem le艣nym podlegaj膮 podatkowi od nieruchomo艣ci. Obowi膮zek podatkowy w zakresie podatku le艣nego ci膮偶y na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re:
- s膮 w艂a艣cicielami albo samoistnymi posiadaczami las贸w lub
- posiadaj膮 lasy stanowi膮ce w艂asno艣膰- Skarbu Pa艅stwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytu艂u prawnego, a tak偶e bezumownie.
Obowi膮zek podatkowy w podatku le艣nym od las贸w pozostaj膮cych w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych oraz wchodz膮cych w sk艂ad Zasobu W艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa ci膮偶y na nadle艣nictwach i na jednostkach organizacyjnych Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa, faktycznie w艂adaj膮cych lasami.
Od opodatkowania zwolnione s膮 obligatoryjnie lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wchodz膮ce w sk艂ad rezerwat贸w przyrody i park贸w narodowych, lasy ochronne, oraz lasy wpisane do rejestru zabytk贸w. Ponadto, rada gminy mo偶e wprowadzi膰 w drodze uchwa艂y inne zwolnienia ni偶 przewidziano w ustawie. Konstrukcja podstawy opodatkowania jest stosunkowo z艂o偶ona. Stanowi je liczba hektar贸w przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni g艂贸wnych gatunk贸w drzew w drzewostanie i klas bonitacji.

Read More »

.:: Podatek Rolny ::.

Podatek rolny - opodatkowuj膮cy grunty wchodz膮ce w sk艂ad gospodarstwa rolnego o 艂膮cznej powierzchni przekraczaj膮cej 1 ha., maj膮cy charakter przychodowy. W praktyce wp艂ywy z tytu艂u podatku rolnego kszta艂tuj膮 si臋 na ni偶szym poziomie ni偶 to przewidywano w momencie konstruowania systemu podatkowego gmin. Sk艂ada si臋 na to wiele czynnik贸w m.in. polityka pa艅stwa wobec rolnictwa, system celny, procesy gospodarki, prywatyzacje pa艅stwowych gospodarstw. Podatek rolny uregulowany jest ustaw膮 z 15 XI 1984 r., o podatku rolnym (Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431 z p贸藕n. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj膮 grunty gospodarstw rolnych, w zwi膮zku z tym podatek jest cz臋sto mylnie nazywany gruntowym. Podatkowi rolnemu podlegaj膮 te grunty gospodarstw rolnych, kt贸re stanowi膮 w艂asno艣膰, lub znajduj膮 si臋 w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nie maj膮cej osobowo艣ci prawnej (np. Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa).
Z opodatkowania wy艂膮czone zosta艂y grunty:
1) pod jeziorami i wodami p艂yn膮cymi,
2) stanowi膮ce nieu偶ytki,
3) wpisane do maj膮tku zabytk贸w,
4) zaj臋te na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej inna ni偶 dzia艂alno艣膰5) rolnicza,
6) stanowi膮ce dzia艂ki przyzagrodowe cz艂onk贸w rolniczych sp贸艂dzielni produkcyjnych, kt贸rzy osi膮gn臋li wiek emerytalny, b膮d藕 s膮 inwalidami I lub II grupy,
7) wy艂膮czone na cele nierolnicze na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.
Podmiotami podatku rolnego s膮 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸re s膮 w艂a艣cicielami lub samoistnymi posiadaczami grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstw rolnych lub posiadaj膮ce – na podstawie zawartej umowy albo innego tytu艂u prawnego, a tak偶e bezumownie – grunty wchodz膮ce w sk艂ad gospodarstw rolnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub gminy.)
Z obowi膮zku podatkowego zwolnione s膮 gminy i Skarb Pa艅stwa. Od opodatkowania podatkiem od nieruchomo艣ci wolne s膮 ko艣cielne osoby prawne, gminy 偶ydowskie, Zwi膮zek Gmin 呕ydowskich, je偶eli nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci przeznaczone s膮 na cele niemieszkalne (za wyj膮tkiem wykorzystywanej na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮), lub mieszkalne duchownych i cz艂onk贸w zakonu.
Podstaw膮 opodatkowania w podatku rolnym stanowi liczba hektar贸w przeliczeniowych, kt贸ra ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzaj贸w, klas u偶ytk贸w rolnych wynikaj膮cych z ewidencji grunt贸w oraz zaliczenia do okr臋gu podatkowego. Na potrzeby podatku, ustalone zosta艂y cztery okr臋gi podatkowe, do kt贸rych zaliczono gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zale偶no艣ci od warunk贸w ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Tabela zawarta w ustawie o podatku rolnym okre艣la przeliczniki, wed艂ug kt贸rych powierzchni臋 u偶ytk贸w rolnych wyra偶on膮 w hektarach przelicz si臋 na hektary przeliczeniowe. W celu obliczenie podatku nale偶y zastosowa膰 odpowiedni膮 stawk臋 kwotow膮 odnosz膮c膮 si臋 do 1 ha przeliczeniowego.

Read More »

.:: Podatek od Nieruchomo艣ci ::.

Podatek od nieruchomo艣ci - jeden z trzech podatk贸w z ustawy z 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych, kt贸rego przedmiotem jest maj膮tek – budynek, budowle i grunt nie zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 roln膮 lub le艣n膮; w projektach jego zmiany planuje si臋 upowszechnienie warto艣ciowej podstawy opodatkowania nieruchomo艣ci, opartej o kataster nieruchomo艣ci. Wp艂ywy z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci, podobnie zreszt膮 jak i z pozosta艂ych podatk贸w maj膮tkowych s膮 stosunkowo pewne. Dochody p艂yn膮ce z tego podatku nie s膮 jednak elastyczne, gdy偶 nie 艂atwo wp艂yn膮膰 w kr贸tkim okresie na rozw贸j 藕r贸de艂 tego podatku, przy czym wydajno艣膰 tych 藕r贸de艂 nie dostosowuje si臋 do zmieniaj膮cych si臋 potrzeb gmin. Ponadto 藕r贸d艂a podatku od nieruchomo艣ci s膮 nier贸wnomiernie roz艂o偶one w przekroju gmin, co sprawia, 偶e jest on szczeg贸lnie niedogodny dla gmin s艂abo zagospodarowanych. W literaturze cz臋sto postuluje si臋 przeprowadzenie reformy podatku od nieruchomo艣ci, aby uczyni膰 z niego nie tylko 藕r贸d艂o zasilania bud偶et贸w gmin, lecz tak偶e instrument, kt贸rym organy gminne mog艂yby si臋 pos艂ugiwa膰 w stosunku do wszystkich w艂a艣cicieli i u偶ytkownik贸w, zar贸wno nieruchomo艣ci, jak i grunt贸w, wp艂ywaj膮c na racjonaln膮 gospodark臋 w tym zakresie, rozpatrywan膮 z punktu widzenia interes贸w gminy. Podatek ten m贸g艂by odegra膰 szczeg贸ln膮 rol臋 w du偶ych miastach, w kt贸rych z regu艂y wyst臋puje brak teren贸w i silna tendencja rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz r贸偶nych form dzia艂alno艣ci gospodarczej. Konstrukcj臋 prawn膮 tego podatku reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r., o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz.31 z p贸藕n. zm.). G贸rne granice stawek okre艣la bowiem corocznie MF, w drodze rozporz膮dzenia. Kszta艂t dzia艂ania na obszarze dzia艂ania gminy okre艣la tak偶e uchwa艂a rady gminy w zakresie dotycz膮cym stawek podatkowych oraz ewentualnych zwolnie艅 z opodatkowania. Zgodnie z wy偶ej wymienion膮 ustaw膮 obowi膮zek podatkowy w podatku od nieruchomo艣ci ci膮偶y na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re pozostaj膮 w okre艣lonym stosunku prawnym do nieruchomo艣ci, w szczeg贸lno艣ci s膮 jej w艂a艣cicielami, posiadaczami samoistnymi lub zale偶nymi, a tak偶e zarz膮dcami i u偶ytkownikami wieczystymi nieruchomo艣ci.) Przedmiotem opodatkowania zgodnie z ustaw膮 s膮 budynki lub ich cz臋艣ci, budowle lub ich cz臋艣ci przeznaczone na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 inne ni偶 rolnicze lub le艣ne, lub grunty obj臋te tymi przepisami.

Read More »

.:: Rodzaje Podatk贸w Lokalnych ::.

Zbi贸r wszystkich podatk贸w i zwi膮zane z nimi przepisy obowi膮zuj膮ce w danym kraju nazywamy systemem podatkowym. Kszta艂t tego systemu, a zatem liczba podatk贸w, ich konstrukcja i wzajemne powi膮zania mi臋dzy nimi maj膮 du偶y wp艂yw na warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, mo偶liwo艣ci rozwoju gospodarczego kraju i w rezultacie na warunki 偶ycia wszystkich obywateli.
Obecnie obowi膮zuje w Polsce 8 ustaw nak艂adaj膮cych obowi膮zki podatkowe; je艣li wliczy膰 wp艂aty z zysku i op艂at臋 skarbow膮 – to regulacji jest 10. Konstytucja nakazuje, aby podatki by艂y nak艂adane wy艂膮cznie w drodze ustawy.
Zasady funkcjonowania systemu podatkowego (procedury, informacja, ochrona tajemnicy itp.) reguluje uchwalona w sierpniu 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Na prawn膮 infrastruktur臋 systemu podatkowego sk艂adaj膮 si臋 te偶 ustawy przyznaj膮ce podatnikom przywileje, w tym tzw. ustawy zwi膮zkowe; umowy mi臋dzynarodowe, w tym 63 umowy o unikaniu podw贸jnego opodatkowania oraz – wskazane ustawami – rozporz膮dzenia wykonawcze.
Uchwalona w 1997 r. Konstytucja RP ostatecznie potwierdzi艂a, 偶e do przepis贸w prawa podatkowego nie zalicza si臋 wszelkiego rodzaju zarz膮dze艅, obwieszcze艅, ok贸lnik贸w czy pism wyja艣niaj膮cych. Obowi膮zuj膮 one wy艂膮cznie jednostki podleg艂e wydaj膮cemu zarz膮dzenie, a nie podatnik贸w.
Na polski system podatkowy sk艂ada si臋 dzi艣 11 tytu艂贸w podatkowych, czyli rodzaj贸w podatk贸w. Dochodami bud偶et贸w gminnych s膮 tak偶e 4 rodzaje op艂at, kt贸re co prawda nie nosz膮 wszystkich cech podatku, jednak stosuje si臋 do nich przepisy o zobowi膮zaniach podatkowych. Do element贸w polskiego systemu podatkowego trzeba te偶 zaliczy膰 quasi-podatki, nazywane sk艂adkami, a w tym przede wszystkim sk艂adk臋 na ubezpieczenie spo艂eczne (ZUS).
Read More »

.:: O podatkach ::.

W polskim systemie finans贸w publicznych, a co za tym idzie samorz膮dowym zachodz膮 wci膮偶 id膮ce zmiany, wynikaj膮ce z przemian ustrojowych. Konieczne jest zatem ci膮g艂e i wnikliwe 艣ledzenie zmian, a zw艂aszcza nieustannie zmieniaj膮cych si臋 przepis贸w prawnych, kt贸re wyznaczaj膮 ramy systemu finansowego.
Zasady ustrojowe i finansowe samorz膮du terytorialnego powo艂anego w Polsce w 1990 roku okre艣li艂a ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 94). Odno艣nie dochod贸w samorz膮du ustawa ta stanowi艂a, 偶e gmina posiada dochody w艂asne i inne o charakterze uzupe艂niaj膮cym. G艂贸wnymi elementami dochod贸w w艂asnych by艂y podatki przekazane gminom.
Poj臋cie dochod贸w w艂asnych nie jest jednoznaczne. Niekiedy poj臋cie te traktuje si臋 bardzo w膮sko, obejmuj膮c inne dochody pochodz膮ce ze 藕r贸de艂, na kt贸re organy samorz膮dowe mog膮 wywiera膰 wp艂yw, decyduj膮c o ich wprowadzeniu lub co najmniej okre艣laj膮c konstrukcj臋 prawn膮 tych dochod贸w. W szerszym uj臋ciu w sk艂ad dochod贸w w艂asnych w艂膮cza si臋 dochody pobieranych ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 na terenie dzia艂ania danego samorz膮du, przekazywanych do jego dyspozycji w ca艂o艣ci i bezterminowo z moc膮 prawa.
To, 偶e dochody w艂asne pochodz膮 ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 na terenie dzia艂ania danego samorz膮du terytorialnego stwarza warunki do oddzia艂ywania przez organy samorz膮dowe na wydajno艣膰 tych 藕r贸de艂 a w efekcie mo偶na oczekiwa膰 odpowiedniego wzrostu dochod贸w bud偶etowych. Z t膮 cech膮 dochod贸w w艂asnych wi膮偶e si臋 jednak dalsze konsekwencje: wysoko艣膰 tych dochod贸w jest uzale偶niona od stanu zagospodarowania terenu – im teren jest mniej gospodarczo rozwini臋ty, tym mniejsza mo偶liwo艣膰 uzyskania dochod贸w w艂asnych i odwrotnie.
Wydaje si臋, 偶e dochody gminy mo偶na podzieli膰 na trzy g艂贸wne grupy: dochody publiczno- prawne, dochody prywatno-prawne i dochody o charakterze zwrotnym.)
Dochody publiczno-prawne przypadaj膮 gminom lub innym zwi膮zkom samorz膮du terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym. Prawo do wykorzystania tych uzyskaj膮 gminy bezpo艣rednio z ustawy przydzielaj膮cej gminom okre艣lone podatki, udzia艂y w podatkach, op艂aty, dotacje, subwencje. Jednak偶e uzyskanie przez gmin臋 niekt贸rych dochod贸w publiczno-prawnych (np. dotacji, subwencji) uzale偶nione jest od tego, czy spe艂nione zosta艂y okre艣lone warunki wyznaczone przez ustaw臋 (np. czy zachodz膮 warunki odnosz膮ce si臋 do potencja艂u podatkowego gminy, czy gmina przekaza艂a na rzecz realizowane inwestycji wymagan膮 ustawowo cz臋艣膰 dochod贸w w艂asnych, itp.).
Dochody prywatno-prawne osi膮ga gmina wykorzystuj膮c – jako w艂a艣ciciel – nale偶膮ce do niej mienie komunalne. Gmina jako w艂a艣ciciel mo偶e poszczeg贸lne sk艂adniki swego maj膮tku wynaj膮膰, wydzier偶awi膰, odda膰 w u偶ytkowanie wieczyste, wnie艣膰 jako udzia艂 lub wk艂ad do sp贸艂ki lub sp贸艂dzielni, mo偶e powo艂a膰 przedsi臋biorstwo lub zak艂ad, mo偶e te偶 sprzeda膰 odpowiedni sk艂adnik mienia komunalnego. Dochody owe gmina uzyskuje na podstawie zawieranych um贸w cywilnoprawnych lub innych czynno艣ci prywatno-prawnych okre艣lonych przepisami prawa cywilnego lub handlowego.

Read More »