Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Ulgi podatkowe ::.

Ulga podatkowa dotyczy przypadk贸w nabycia: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego (lub ich cz臋艣ci), sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego itp., przez:
Podatnik贸w z I grupy podatkowej – w drodze otrzymania spadku lub darowizny,
Podatnik贸w z II grupy podatkowej – w tylko drodze otrzymania spadku,
Podatnik贸w z III grupy podatkowej – tylko w drodze otrzymania spadku przez osoby sprawuj膮ce opiek臋 nad spadkodawc膮.
Drugim, obok podatk贸w, podstawowym 藕r贸d艂em zasilania bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego s膮 r贸偶nego rodzaju op艂aty, zbli偶one cz臋sto w naszym systemie prawnym w swej konstrukcji do podatk贸w, pobierane z r贸偶nych tytu艂贸w przez jednostki lokalne. Op艂aty samorz膮dowe mo偶na zdefiniowa膰 jako przymusowe 艣wiadczenia pieni臋偶ne o charakterze og贸lnym, bezzwrotnym i odp艂atnym, pobierane przez jednostki samorz膮du terytorialnego od os贸b powoduj膮cych okre艣lone czynno艣ci w艂adz lokalnych lub korzystaj膮cych z okre艣lonych us艂ug samorz膮dowych. Op艂ata jest zatem form膮 zap艂aty za okre艣lone 艣wiadczenie jednostki samorz膮du terytorialnego. Op艂aty, podobnie jak podatki lokalne s膮 ustalane na podstawie akt贸w normatywnych o charakterze ustawowym. Do op艂at lokalnych uregulowanych wspomnian膮 ustaw膮 z dnia 12 stycznia 1991 r. nale偶y op艂ata targowa, miejscowa i administracyjna.
Op艂at臋 targow膮 pobiera si臋 od os贸b fizycznych, os贸b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, dokonuj膮cych sprzeda偶y na targowiskach. Op艂ata targowa ma charakter podatku zwi膮zanego ze sprzeda偶膮 towar贸w i us艂ug na targowisku, zwi膮zany z mniej lub bardziej systematyczn膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 polegaj膮c膮 na dokonywaniu sprzeda偶y. Na podatkowy charakter wskazuje te偶 to, 偶e mo偶e by膰 ona pobierana niezale偶nie od op艂at za korzystanie z urz膮dze艅 targowych i za inne us艂ugi 艣wiadczone przez prowadz膮cego targowisko. Zwolnione s膮 od op艂aty targowej te osoby, kt贸re s膮 podatnikami podatku od nieruchomo艣ci w zwi膮zku z nieruchomo艣ciami lub obiektami budowlanymi trwale z ni膮 z艂膮czonymi gruntem po艂o偶onym na tym targowisku.

Read More »

.:: Ulgi Podatku Rolnego ::.

Ulgi podatkowe:
? Po okresie zwolnienia z podatku, dla grunt贸w wymienionych w trzech ostatnich punktach, stosowana jest ulga podatkowa w wysoko艣ci: 75% w pierwszym roku; 50% w drugim.
? Podatnikom podatku rolnego, na okres nie d艂u偶szy ni偶 15 lat, przys艂uguje 25% ulga inwestycyjna z tytu艂u:
? Budowy lub modernizacji budynk贸w inwentarskich oraz obiekt贸w s艂u偶膮cych ochronie 艣rodowiska.
? Zakupu i zainstalowania: deszczowni, urz膮dze艅 melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wod臋 oraz urz膮dze艅 do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych 藕r贸de艂 energii.
? Ulga ta przyznawana jest po zako艅czeniu inwestycji pod warunkiem jej odpowiedniego udokumentowania.
? Stosowana jest r贸wnie偶 60% ulga podmiotowa dla 偶o艂nierzy ( odbywaj膮cych zasadnicz膮 s艂u偶b臋 wojskow膮, s艂u偶b臋 zast臋pcz膮 lub szkolenie wojskowe, trwaj膮ce d艂u偶ej ni偶 9 miesi臋cy.
? Przewidziane s膮 tak偶e ulgi przedmiotowe stosowane z urz臋du dla grunt贸w po艂o偶onych na terenach podg贸rskich i g贸rskich w wysoko艣ci: 30% kwoty podatku dla grunt贸w klas: I, II, IIIa, III, IIIb, lub 60% kwoty podatku dla grunt贸w klasy IVa, IV, IVb.
? Szczeg贸ln膮 form膮 ulgi w podatku rolnym jest zaniechanie ustalania lub poboru podatku. Zaniechanie ma miejsce w przypadku wyst膮pienia kl臋ski 偶ywio艂owej, kt贸ra spowodowa艂a istotne szkody maj膮tkowe. Podstaw膮 obliczenia wysoko艣ci ulgi jest wysoko艣膰 otrzymanego przez poszkodowanych odszkodowania z tytu艂u ubezpieczenia.
? Za specyficzn膮 ulg臋 uznaje si臋 r贸wnie偶 prawo wojewody do zaliczenia niekt贸rych gmin do innych okr臋g贸w podatkowych. Prawo to przys艂uguje r贸wnie偶 radzie gminy w odniesieniu do niekt贸rych wsi.
? Rada gminy mo偶e wprowadzi膰 inne ni偶 wymienione ulgi i zwolnienia. Rada gminy jest uprawniona do obni偶ania ceny skupu ustalanych dla potrzeby podatku rolnego.

Read More »