Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek Le艣ny ::.

Podatek le艣ny – konstrukcja podatku le艣nego okre艣lona jest w ustawie z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach,) kt贸ra wesz艂a w 偶ycie z dniem 1 stycznia 1992 r. Podatek ten w swojej istocie i konstrukcji zbli偶ony jest do podatku rolnego. Nie jest to jednak podatek przychodowy, poniewa偶 fakt, z kt贸rym ustawodawca 艂膮czy powstanie obowi膮zku podatkowego w tym podatku polega na posiadaniu lasu, nie za艣 na odnoszeniu z niego po偶ytk贸w lub za prowadzenie gospodarki le艣nej jako dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym sensie las jest warto艣ci膮 maj膮tkow膮. Opodatkowaniu podatkiem le艣nym podlegaj膮 wszystkie lasy z wyj膮tkiem las贸w nie zwi膮zanych z gospodark膮 le艣n膮, zaj臋tych na o艣rodki wypoczynkowe, dzia艂ki budowlane, rekreacyjne i wy艂膮czonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki le艣nej na cele inne ni偶 le艣ne. Lasy nie obj臋te podatkiem le艣nym podlegaj膮 podatkowi od nieruchomo艣ci. Obowi膮zek podatkowy w zakresie podatku le艣nego ci膮偶y na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re:
- s膮 w艂a艣cicielami albo samoistnymi posiadaczami las贸w lub
- posiadaj膮 lasy stanowi膮ce w艂asno艣膰- Skarbu Pa艅stwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytu艂u prawnego, a tak偶e bezumownie.
Obowi膮zek podatkowy w podatku le艣nym od las贸w pozostaj膮cych w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych oraz wchodz膮cych w sk艂ad Zasobu W艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa ci膮偶y na nadle艣nictwach i na jednostkach organizacyjnych Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa, faktycznie w艂adaj膮cych lasami.
Od opodatkowania zwolnione s膮 obligatoryjnie lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wchodz膮ce w sk艂ad rezerwat贸w przyrody i park贸w narodowych, lasy ochronne, oraz lasy wpisane do rejestru zabytk贸w. Ponadto, rada gminy mo偶e wprowadzi膰 w drodze uchwa艂y inne zwolnienia ni偶 przewidziano w ustawie. Konstrukcja podstawy opodatkowania jest stosunkowo z艂o偶ona. Stanowi je liczba hektar贸w przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni g艂贸wnych gatunk贸w drzew w drzewostanie i klas bonitacji.

Tabela zawarta w ustawie o lasach zawiera przeliczniki powierzchni lasu wyra偶one w hektarach fizycznych na hektary przeliczeniowe przy uwzgl臋dnieniu gatunk贸w drzew w drzewostanach i klasy bonitacji drzewostanu. Podatek le艣ny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 0,200 m3 drewna tartacznego iglastego, obliczone wg 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y roku poprzedzaj膮cego rok podatkowy. 艢redni膮 cen臋 sprzeda偶y drewna tartacznego iglastego ustala si臋 na podstawie komunikatu Prezesa GUS og艂aszanego w MP w terminie 20 dni po up艂ywie trzeciego kwarta艂u. Dla las贸w ochronnych, las贸w wchodz膮cych w sk艂ad rezerwat贸w przyrody i park贸w narodowych oraz las贸w, dla kt贸rych nie ma sporz膮dzonego planu urz膮dzenia lasu lub uproszczonego planu urz膮dzenia lasu, podatek le艣ny za rok podatkowy wynosi r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 0,3 q 偶yta od powierzchni 1 ha fizycznego las贸w i grunt贸w le艣nych, ustalonej na podstawie ewidencji grunt贸w. Osoby fizyczne uiszczaj膮 podatek le艣ny w czterech r贸wnych ratach na podstawie odpowiedniej decyzji w贸jta, burmistrza, prezydenta ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia lasu. Pozostali podatnicy uiszczaj膮 ten podatek na podstawie sporz膮dzanych przez siebie deklaracji bez wezwania na rachunek bud偶etu w艂a艣ciwej gminy. Zgodnie z nowelizacj膮, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj膮ce osobowo艣ci prawnej, nadle艣nictwa oraz jednostki organizacyjne Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa, zobowi膮zane b臋d膮 sk艂ada膰 deklaracje na podatek le艣ny na dany rok podatkowy, sporz膮dzone na formularzu okre艣lonego wzoru, w terminie do dnia 15 stycznia. Znaczenie podatku le艣nego mo偶e by膰 istotne w gminach, na kt贸rych terenie po艂o偶one s膮 du偶e obszary las贸w. Dzia艂alno艣膰 le艣na powinna przynosi膰 okre艣lone przychody.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.