Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek od Spadku i Darowizn ::.

Podatek od spadku i darowizn – opodatkowuj膮cy maj膮tek, wymierzony od przyrostu substancji maj膮tkowej nabytej w spos贸b nieodp艂atny. Podatek uregulowany jest ustaw膮 z 28.07.1983 r. o podatku od spadk贸w i darowizn i przepisami wykonawczymi do ustawy. Op艂acaj膮 go osoby fizyczne. W konstrukcji prawnej podatku od spadku i darowizn istotny jest podzia艂 nabywcy rzeczy lub praw maj膮tkowych na tzw. Grupy podatkowe. Zaliczenie do jednej z trzech grup nast臋puje na podstawie osobistego stosunku osoby nabywcy wobec spadkobiercy lub darczy艅cy i posiada istotne znaczenie dla wysoko艣ci obci膮偶enia podatkowego. R贸偶nice miedzy grupami podatkowymi nast臋puje zar贸wno pod wzgl臋dem skali podatkowej, stopnia progresji, kwoty wolnej od opodatkowania oraz zakresu ulg podatkowych. Obowi膮zek uiszczenia podatku ci膮偶y na nabywcy w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych (spadkobiercy, zapisobiorcy), a w przypadku darowizny obowi膮zek ci膮偶y solidarnie na obdarowanym i darczy艅cy. Podstaw臋 opodatkowania stanowi czysta warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych tj. warto艣膰 uzyskana po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w. W ustawie okre艣lona jest kwota wolna od podatku. Ustawa przewiduje szereg zwolnie艅 od podatku, jak r贸wnie偶 ulgi, szczeg贸lnie dotycz膮ce okre艣lonej polityki mieszkaniowej. Wysoko艣膰 podatku od spadku i darowizn ustala si臋 w zale偶no艣ci od grupy podatkowej, do kt贸rej zaliczany jest nabywca. Ustalone zosta艂y 3 grupy podatkowe. Obliczenie i pob贸r podatku od darowizn jest z regu艂y obowi膮zkiem notariusza, kt贸ry jest p艂atnikiem podatku. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin przekazuje podatek od spadku i darowizn gminom, jako ich doch贸d w艂asny.
Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na osobach fizycznych (obywatelach polskich lub osobach zamieszka艂ych na sta艂e w Polsce), b臋d膮cych nabywcami w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych. Powstanie obowi膮zku podatkowego uzale偶nione jest, od sposobu nabycia, lub charakteru prawnego, rzeczy i praw maj膮tkowych.
Obowi膮zek podatkowy nie dotyczy:
Nabywc贸w w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych oraz obdarowanych i darczy艅c贸w, je偶eli w dniu nabycia byli obcokrajowcami i nie mieli sta艂ego miejsca zamieszkania w Polsce – w odniesieniu do rzeczy ruchomych znajduj膮cych si臋 w kraju lub praw maj膮tkowych podlegaj膮cych wykonaniu w kraju,
Nabycia w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projekt贸w wynalazczych, znak贸w towarowych i wzor贸w zdobniczych oraz wierzytelno艣ci wynikaj膮cych z nabycia tych praw.
Podatkiem obj臋te jest nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw maj膮tkowych w drodze:
Spadku – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (lub za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Darowizny – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Zasiedzenia – w艂asno艣膰 rzeczy,
Dyspozycji wk艂adcy na wypadek jego 艣mierci – prawo do wk艂adu oszcz臋dno艣ciowego.
Podstaw膮 opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn jest warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w (tzw. czysta warto艣膰), pomniejszona o kwot臋 woln膮 od podatku.
Warto艣膰 nabytych rzeczy i praw ustala si臋 wg ich warto艣ci rynkowej, w oparciu o ceny stosowane w danej miejscowo艣ci w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, na dzie艅 powstania obowi膮zku podatkowego.

Kwota wolna od opodatkowania w I grupie podatkowej wynosi 9 057 z艂; w II grupie podatkowej w przybli偶eniu 3/4 kwoty z grupy pierwszej (6 838 z艂.); w III grupie w przybli偶eniu 1/2 kwoty z grupy pierwszej (4 607 z艂.).
Stawki podatkowe dla spadk贸w i darowizn:
1.聽 Stawki podatku, z wy艂膮czeniem przypadk贸w nabycia w艂asno艣ci w drodze zasiedzenia, s膮 stawkami procentowymi, zmiennymi, progresywnymi, o rozpi臋to艣ci od 3% do 20%. Stawki podatkowe s膮 zr贸偶nicowane w zale偶no艣ci od warto艣ci nabytego prawa maj膮tkowego lub rzeczy oraz stosunku osobistego mi臋dzy zbywc膮 a nabywc膮 prawa maj膮tkowego. Z punktu widzenia stosunku osobistego okre艣lono trzy grupy podatkowe:
I grupa – ma艂偶onkowie, zst臋pni, wst臋pni, pasierb, zi臋膰, synowa, rodze艅stwo, ojczym, macocha i te艣ciowie,
II grupa – zst臋pni rodze艅stwa, rodze艅stwo rodzic贸w, zst臋pni i ma艂偶onkowie pasierb贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa i rodze艅stwo ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie innych zst臋pnych,
III grupa podatkowa – pozostali nabywcy.
2.聽 Dla opodatkowania zasiedze艅 zastosowano jednolit膮, 7% stawk臋 podatkow膮 od warto艣ci rzeczy. Poniewa偶 pomi臋dzy prawem poprzednika a prawem nabywcy rzeczy ruchomych lub nieruchomo艣ci nie wyst臋puje jakakolwiek zale偶no艣膰[9] (nabycie prawa w艂asno艣ci do ruchomo艣ci nast臋puje po trzech latach, w odniesieniu do nieruchomo艣ci – po 20 nie jest mo偶liwe zaliczenie nabywcy do okre艣lonej grupy podatkowej i zastosowanie kt贸rejkolwiek skali podatkowej. W przypadku zasiedze艅 nie istnieje mo偶liwo艣膰 odliczenia kwot wolnych od opodatkowania.聽Zr贸偶nicowanie obci膮偶enia podstawy opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn prezentuje wykres i tabela.

Kwoty nadwy偶ki w z艂otych
ponad do
1) od nabywc贸w zaliczonych do I grupy podatkowej:
9 660 z艂 -
9 660 z艂 19 320 z艂

19 320 z艂 - 3%
289,80 z艂 i 5% od nadwy偶ki ponad 9 660 z艂
772,80 z艂 i 7% od nadwy偶ki ponad 19 320 z艂
2) od nabywc贸w zaliczonych do II gr. podatkowej:
9 660 z艂 -
9 660 z艂 19 320 z艂

19 320 z艂 - 7%
676,20 z艂 i 9% od nadwy偶ki ponad
9 660 z艂
1 545,60 z艂 i 12% od nadwy偶ki ponad 19 320 z艂
3) od nabywc贸w zaliczonych do III gr. podatkowej
9 660 z艂 -
9 660 z艂 19 320 z艂

19 320 z艂 - 12 %
1 159,20 i 16% od nadwy偶ki ponad
9 660 z艂
2 704,80 i 20 % od nadwy偶ki ponad 19 320 z艂

W przypadkach wzrostu cen towar贸w nie偶ywno艣ciowych trwa艂ego u偶ytku o ponad 20%, Minister Finans贸w w drodze rozporz膮dzenia, ma prawo zmienia膰 zar贸wno stawki podatku jak i kwoty wolne od opodatkowania.
Zwolnienia przedmiotowe:
Zwolnienia z podatku od spadk贸w i darowizn wy艂膮czaj膮 z kategorii przedmiot贸w opodatkowania zjawiska finansowe dotycz膮ce m.in.:
Nabycia w drodze darowizny pieni臋dzy lub innych rzeczy przez osob臋 zaliczon膮 do pierwszej grupy podatkowej w wysoko艣ci 9 057 z艂 przez okres 5 lat od dnia pierwszej darowizny, je偶eli pieni膮dze te lub rzeczy przeznaczone zostan膮 na wk艂ad budowlany lub mieszkaniowy do sp贸艂dzielni mieszkaniowej, budow臋 domu jednorodzinnego itd.,
Nabycia przez ma艂偶onka lub zst臋pnych (dzieci) w drodze spadku lub darowizny zak艂adu wytw贸rczego, budowlanego, handlowego lub us艂ugowego, pod warunkiem prowadzenia zak艂adu w stanie niepogorszonym przez okres, co najmniej 5 lat od dnia przej臋cia spadku albo darowizny (za wyj膮tkiem zdarze艅 o charakterze losowym),
Nabycia w艂asno艣ci i prawa u偶ytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego cz臋艣ci (a tak偶e budynk贸w produkcyjnych wraz z urz膮dzeniami, je偶eli nabywcami s膮 zst臋pni lub ma艂偶onek zobowi膮zani do u偶ytkowania budynk贸w i maszyn stanie niepogorszonym przez okres 5 lat), za wyj膮tkiem budynk贸w mieszkalnych,
a tak偶e
Nabycia w艂asno艣ci fizycznie wydzielonej cz臋艣ci nieruchomo艣ci w drodze zasiedzenia przez osoby b臋d膮ce wsp贸艂w艂a艣cicielami cz臋艣ci u艂amkowych nieruchomo艣ci,
Nabycia w drodze spadku dzie艂 sztuki i r臋kopis贸w b臋d膮cych przedmiotem tw贸rczo艣ci spadkodawcy, zabytk贸w ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytk贸w, a tak偶e d贸br kultury z艂o偶onych w muzeum, przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytk贸w nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk贸w,
艢wiadczenia do偶ywotnie dla os贸b w wieku powy偶ej 80 lat.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.