Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Pozaeuropejskie Raje Podatkowe ::.

Hongkong. Wprowadzi艂 zasad臋 opodatkowania wy艂膮cznie 藕r贸de艂 miejscowych przychod贸w. Dwa wyj膮tki dotycz膮 opodatkowania instytucji finansowych od przychod贸w za granic膮 oraz odsetek z zagranicy, pochodz膮cych od innych podmiot贸w ni偶 instytucje bankowe. Mimo statusu oazy podatkowej obowi膮zuj膮 unormowania prawne, kt贸rych celem jest zapobieganie niep艂aceniu podatk贸w.
Tajlandia. Powo艂ano Bangkok International Banking Facilities (BIBF). Przepisy bankowe uproszczono i uelastyczniono. BIBF wprowadzi艂a 10% preferencyjny podatek od os贸b prawnych.
Labuan. Oferuje bardzo atrakcyjne opodatkowanie, b膮d藕 to w maksymalnej wysoko艣ci 20 tys. dolar贸w malezyjskich, b膮d藕 te偶 3% maksymaln膮 stawk臋. Pozwala bankom zagranicznym przeprowadza膰 operacje wy艂膮cznie w walucie obcej. Mankamentem jest brak wystarczaj膮cej infrastruktury.
Tajwan. W latach 90. wydano tam przepisy prawne reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 zagranicznych bank贸w. S膮 one zwolnione z podatku przemys艂owego i op艂at stemplowych. Banki zagraniczne maj膮 mo偶liwo艣膰 anga偶owania si臋 w szeroki zakres czynno艣ci, w tym m.in. zarz膮dzanie funduszami powierniczymi, obr贸t papierami warto艣ciowymi, po艣redniczenie w transakcjach futures.
Kajmany. Na wyspach dzia艂a oko艂o 540 bank贸w i funduszy powierniczych, w tym 70 przedstawicielstw kilkudziesi臋ciu najwi臋kszych bank贸w na 艣wiecie. Dzia艂aj膮 tam m.in. takie gigantyczne instytucje ameryka艅skie jak: Merill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Republic National Bank of New York i US Trus Company.
Nauru. Jedyne obci膮偶enie fiskalne tam istniej膮ce to niskie op艂aty importowe od tytoniu i alkoholi. Mankamentem Nauru jest ci膮g艂y brak lokalnych ekspert贸w w dziedzinie prawa, bankowo艣ci, rachunkowo艣ci. W rezultacie czynno艣ci tego typu s膮 dokonywane na zlecenie lokalnych firm za granic膮.
Nevis. Wyspa po艂o偶ona na wsch贸d od Puerto Rico. W 1984 r. rz膮d Nevis 艣wiadomie uczyni艂 wysp臋 oaz膮 podatkow膮. Przyj臋ty akt normatywny the Nevis Business Corporation Ordinance (NBCO) z 1984 r. stworzy艂 bardzo dogodne warunki dla dzia艂alno艣ci sp贸艂ek oraz rozlu藕ni艂 kontrol臋 dewizow膮. Podmioty lokalne, zajmuj膮ce si臋 handlem, hotelarstwem i po艣rednic颅twem nieruchomo艣ciami podlegaj膮 ustawie z 1885 r. (Companies Act 1885 – Chapter 335). Stanowi ona, 偶e stawki podatkowe wynosz膮 do 50%. Mo偶liwe jest natomiast skorzystanie ze zwolnienia podatkowego na okres do 15 lat. Natomiast sp贸艂ki utworzone na mocy NBCO nie s膮 opodatkowane od osi膮gni臋tego zysku. Ten偶e akt stanowi, jaka dzia艂alno艣膰 jest uznana za nie maj膮c膮 zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, a mianowicie:
- prowadzenie rachunk贸w bankowych,
- udzia艂 w posiedzeniach dyrektor贸w lub wsp贸lnik贸w,
- prowadzenie obs艂ugi finansowej sp贸艂ek,
- inwestowanie w akcje sp贸艂ek istniej膮cych na Nevis,
- utrzymywanie biura,
- dzia艂alno艣膰 zarejestrowanych agent贸w.
Ponadto NBCO zawiera postanowienia, w my艣l kt贸rych 偶aden doch贸d czy dywidenda pochodz膮ce z zagranicy nie mog膮 by膰 opodatkowane na wyspie.
Akcjonariusze, dyrektorzy i pracownicy sp贸艂ek istniej膮cych na wyspie mog膮 rezydowa膰 w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i legitymowa膰 si臋 dowolnym obywatelstwem. Nie wymaga si臋 od sp贸艂ek sk艂adania sprawozda艅 rocznych. Nie ma 偶adnych ogranicze艅 w dokony颅waniu zmian w sk艂adzie organ贸w zarz膮dzaj膮cych firmami. Akcje mog膮 by膰 emitowane imiennie lub na okaziciela. Warto艣膰 akcji mo偶e by膰 wyra偶ona w dowolnej walucie. Dokumentacja firmy i jej biuro mog膮 by膰 zlokalizowane w dowolnym miejscu.
Je艣li kapita艂 sp贸艂ki wynosi do 100 ty艣. dol. warto艣ci akcji, to nale偶y ui艣ci膰 op艂at臋 na rzecz rz膮du Nevis w wysoko艣ci 200 dol. Istnieje zalecenie, 偶e sp贸艂ki powinny prowadzi膰 dokumentacj臋, zgodnie z ustaw膮 nie podlega ona jednak ani wgl膮dowi, ani kontroli rz膮du Nevis. Nie ma r贸wnie偶 wymogu wykazywania dochod贸w uzyskiwanych przez dyrek颅tor贸w sp贸艂ek, ich pracownik贸w i akcjonariuszy.
Sp贸艂ki mog膮 natomiast dobrowolnie ujawni膰 swoje bilanse. Sp贸艂ki za艂o偶one na podstawie NBCO s膮 zwolnione z wszelkich podatk贸w i maj膮 tylko uiszcza膰 450 dol. rocznie na pokrycie op艂at za rejestracj臋 rz膮dow膮. Sp贸艂ki zarejestrowane na Nevis mog膮 si臋 przenosi膰 za granic臋. W tym celu musz膮 zg艂osi膰 sw贸j zamiar w艂adzom lokalnym w celu uzyskania rutynowej zgody, a tak偶e obowi膮zuj膮 je nieznaczne op艂aty manipulacyjne.
Panama. Kraj jest republik膮 zarz膮dzan膮 przez prezydenta i 2 wiceprezydent贸w.
Panama ma codzienne po艂膮czenia lotnicze z g艂贸wnymi miastami Europy, Dalekiego Wschodu, Stan贸w Zjednoczonych i Ameryki Po艂udniowej. Kraj dysponuje nowoczesnymi urz膮dzeniami takimi, jak: telefon, teleks, telegraf. Le偶y w tej samej strefie czasowej co Nowy Jork, z wyj膮tkiem czasu letniego, gdy wyst臋puje godzina r贸偶nicy. Ze wzgl臋du na centralne po艂o偶enie mi臋dzy kontynentami ameryka艅skimi, kraj ten ma uprzywilejowan膮 pozycj臋 geograficzn膮. Kana艂 Panamski dysponuje portami u wej艣cia na Atlantyk i Pacyfik, T臋dy przemieszczane s膮 towary oferowane na najwi臋kszych rynkach 艣wiata.
Podatek dochodowy w Panamie ma charakter terytorialny. Tylko ten doch贸d mo偶e by膰 opodatkowany, kt贸ry uzyskuje si臋 ze 藕r贸de艂 po艂o偶onych w Panamie. Taka sytuacja istnia艂a od zawsze. Dywidendy s膮 obci膮偶one stawk膮 10% i to wy艂膮cznie wtedy, je艣li wyp艂acane s膮 ze 藕r贸de艂 dochod贸w uzyskanych w Panamie. Kraj ten nie zawar艂 偶adnych um贸w zapobiegaj膮cych podw贸jnemu opodatkowaniu z jakimkolwiek pa艅stwem i w zwi膮zku z tym nie dokonuje ona 偶adnej wymiany informacji podatkowych.
Panama by艂a tradycyjnie jednym z najbardziej otwartych kraj贸w dla inwestor贸w zagranicznych, kt贸rzy korzystali z takich samych przywilej贸w, jak inwestorzy krajowi. Poniewa偶 Panama przyj臋艂a za podstaw臋 swego systemu walutowego dolar ameryka艅ski, unikn臋艂a problem贸w dewaluacyj颅nych oraz zwi膮zanych z wymian膮 pieni膮dza. Panama oferuje liberalne ustawodawstwo bankowe, przemys艂owe, handlowe, dotycz膮ce sp贸艂ek i kompanii 偶eglugowych, a nade wszystko – podatkowe. Nie wyst臋puje tam kontrola dewizowa.
Miejscowa ludno艣膰 jest dwuj臋zyczna i pos艂uguje si臋 powszechnie j臋zykiem angielskim oraz posiada kwalifikacje do wykonywania prac w takich sektorach, jak: bankowo艣膰, ksi臋gowo艣膰, us艂ugi prawne i inne. Panama oferuje korzystny wachlarz us艂ug zwi膮zanych z tworzeniem sp贸艂ek, bankowo艣ci膮, rejestracj膮 statk贸w.
Panama stworzy艂a wiele zach臋t do dzia艂alno艣ci wytw贸rczej, przetw贸rczej oraz produkcji p贸艂fabrykat贸w. Generalnie rzecz bior膮c, te ga艂臋zie, kt贸re w ca艂o艣ci eksportuj膮 sw膮 produkcj臋, mog膮 korzysta膰 z nast臋puj膮cych zach臋t:
- ca艂kowite zwolnienie z op艂at importowych od importowanych urz膮dze艅, wyposa偶enia, cz臋艣ci zapasowych;
- ca艂kowite zwolnienie z podatku dochodowego od zysk贸w poza pochodz膮cymi z przemys艂u wydobywczego i eksploatacji zasob贸w naturalnych;
- ca艂kowite zwolnienie z podatk贸w: eksportowych od sprzeda偶y, od produkcji, od kapita艂u i wk艂ad贸w (z wy艂膮czeniem opodatkowania nieruchomo艣ci);
- cz臋艣ciowe uwolnienie od restrykcji wynikaj膮cych z przepis贸w kodeksu pracy.
Obowi膮zkiem sp贸艂ki zarejestrowanej w Panamie jest zatrudnianie miejscowego agenta. Panama przyci膮ga zagraniczne banki m. in. z nast臋puj膮cych powod贸w:
1) brak jest kontroli importu i eksportu kapita艂u,
2) brak jest banku centralnego,
3) wyst臋puje wolna cyrkulacja dolar贸w ameryka艅skich,
4) istnieje ochrona depozyt贸w,
5) wyst臋puje strefa wolnoc艂owa w Colon.
W czerwcu 1993 r. istnia艂o w Panamie 106 bank贸w, w tym 2 banki rz膮dowe, 59 bank贸w licencjonowanych, 27 licencjonowanych bank贸w mi臋dzynarodowych i 18 przedstawicielstw. W Panamie s膮 obecne banki takich kraj贸w, jak: Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Japonia i Niemcy.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.