Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Podatek od Spadku i Darowizn ::.

Podatek od spadku i darowizn – opodatkowuj膮cy maj膮tek, wymierzony od przyrostu substancji maj膮tkowej nabytej w spos贸b nieodp艂atny. Podatek uregulowany jest ustaw膮 z 28.07.1983 r. o podatku od spadk贸w i darowizn i przepisami wykonawczymi do ustawy. Op艂acaj膮 go osoby fizyczne. W konstrukcji prawnej podatku od spadku i darowizn istotny jest podzia艂 nabywcy rzeczy lub praw maj膮tkowych na tzw. Grupy podatkowe. Zaliczenie do jednej z trzech grup nast臋puje na podstawie osobistego stosunku osoby nabywcy wobec spadkobiercy lub darczy艅cy i posiada istotne znaczenie dla wysoko艣ci obci膮偶enia podatkowego. R贸偶nice miedzy grupami podatkowymi nast臋puje zar贸wno pod wzgl臋dem skali podatkowej, stopnia progresji, kwoty wolnej od opodatkowania oraz zakresu ulg podatkowych. Obowi膮zek uiszczenia podatku ci膮偶y na nabywcy w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych (spadkobiercy, zapisobiorcy), a w przypadku darowizny obowi膮zek ci膮偶y solidarnie na obdarowanym i darczy艅cy. Podstaw臋 opodatkowania stanowi czysta warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych tj. warto艣膰 uzyskana po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w. W ustawie okre艣lona jest kwota wolna od podatku. Ustawa przewiduje szereg zwolnie艅 od podatku, jak r贸wnie偶 ulgi, szczeg贸lnie dotycz膮ce okre艣lonej polityki mieszkaniowej. Wysoko艣膰 podatku od spadku i darowizn ustala si臋 w zale偶no艣ci od grupy podatkowej, do kt贸rej zaliczany jest nabywca. Ustalone zosta艂y 3 grupy podatkowe. Obliczenie i pob贸r podatku od darowizn jest z regu艂y obowi膮zkiem notariusza, kt贸ry jest p艂atnikiem podatku. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin przekazuje podatek od spadku i darowizn gminom, jako ich doch贸d w艂asny.
Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na osobach fizycznych (obywatelach polskich lub osobach zamieszka艂ych na sta艂e w Polsce), b臋d膮cych nabywcami w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych. Powstanie obowi膮zku podatkowego uzale偶nione jest, od sposobu nabycia, lub charakteru prawnego, rzeczy i praw maj膮tkowych.
Obowi膮zek podatkowy nie dotyczy:
Nabywc贸w w艂asno艣ci rzeczy i praw maj膮tkowych oraz obdarowanych i darczy艅c贸w, je偶eli w dniu nabycia byli obcokrajowcami i nie mieli sta艂ego miejsca zamieszkania w Polsce – w odniesieniu do rzeczy ruchomych znajduj膮cych si臋 w kraju lub praw maj膮tkowych podlegaj膮cych wykonaniu w kraju,
Nabycia w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projekt贸w wynalazczych, znak贸w towarowych i wzor贸w zdobniczych oraz wierzytelno艣ci wynikaj膮cych z nabycia tych praw.
Podatkiem obj臋te jest nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw maj膮tkowych w drodze:
Spadku – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (lub za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Darowizny – w艂asno艣膰 rzeczy znajduj膮cych si臋 w kraju (za granic膮) i praw maj膮tkowych wykonywanych w kraju (za granic膮),
Zasiedzenia – w艂asno艣膰 rzeczy,
Dyspozycji wk艂adcy na wypadek jego 艣mierci – prawo do wk艂adu oszcz臋dno艣ciowego.
Podstaw膮 opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn jest warto艣膰 nabytych rzeczy i praw maj膮tkowych po potr膮ceniu d艂ug贸w i ci臋偶ar贸w (tzw. czysta warto艣膰), pomniejszona o kwot臋 woln膮 od podatku.
Warto艣膰 nabytych rzeczy i praw ustala si臋 wg ich warto艣ci rynkowej, w oparciu o ceny stosowane w danej miejscowo艣ci w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, na dzie艅 powstania obowi膮zku podatkowego.

Kwota wolna od opodatkowania w I grupie podatkowej wynosi 9 057 z艂; w II grupie podatkowej w przybli偶eniu 3/4 kwoty z grupy pierwszej (6 838 z艂.); w III grupie w przybli偶eniu 1/2 kwoty z grupy pierwszej (4 607 z艂.).
Stawki podatkowe dla spadk贸w i darowizn:
1.聽 Stawki podatku, z wy艂膮czeniem przypadk贸w nabycia w艂asno艣ci w drodze zasiedzenia, s膮 stawkami procentowymi, zmiennymi, progresywnymi, o rozpi臋to艣ci od 3% do 20%. Stawki podatkowe s膮 zr贸偶nicowane w zale偶no艣ci od warto艣ci nabytego prawa maj膮tkowego lub rzeczy oraz stosunku osobistego mi臋dzy zbywc膮 a nabywc膮 prawa maj膮tkowego. Z punktu widzenia stosunku osobistego okre艣lono trzy grupy podatkowe:
I grupa – ma艂偶onkowie, zst臋pni, wst臋pni, pasierb, zi臋膰, synowa, rodze艅stwo, ojczym, macocha i te艣ciowie,
II grupa – zst臋pni rodze艅stwa, rodze艅stwo rodzic贸w, zst臋pni i ma艂偶onkowie pasierb贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa i rodze艅stwo ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie rodze艅stwa ma艂偶onk贸w, ma艂偶onkowie innych zst臋pnych,
III grupa podatkowa – pozostali nabywcy.
2.聽 Dla opodatkowania zasiedze艅 zastosowano jednolit膮, 7% stawk臋 podatkow膮 od warto艣ci rzeczy. Poniewa偶 pomi臋dzy prawem poprzednika a prawem nabywcy rzeczy ruchomych lub nieruchomo艣ci nie wyst臋puje jakakolwiek zale偶no艣膰[9] (nabycie prawa w艂asno艣ci do ruchomo艣ci nast臋puje po trzech latach, w odniesieniu do nieruchomo艣ci – po 20 nie jest mo偶liwe zaliczenie nabywcy do okre艣lonej grupy podatkowej i zastosowanie kt贸rejkolwiek skali podatkowej. W przypadku zasiedze艅 nie istnieje mo偶liwo艣膰 odliczenia kwot wolnych od opodatkowania.聽Zr贸偶nicowanie obci膮偶enia podstawy opodatkowania podatkiem od spadk贸w i darowizn prezentuje wykres i tabela.

(more…)

Kategoria : Podatki | Comment (0)

.:: Podatek od Posiadania Ps贸w ::.

W Polsce jest oko艂o 5 mln ps贸w, kt贸rych w艂a艣ciciele powinni p艂aci膰 roczn膮 op艂at臋 sanitarn膮 zwan膮 podatkiem od posiadania ps贸w. Szacowane wp艂ywy od wszystkich posiadaczy psa mog艂yby zasili膰 bud偶et gmin 艂膮cznie kwot膮 100 mln z艂. W praktyce jednak wp艂ywy te stanowi膮 mniej ni偶 p贸艂 procentu og贸lnych dochod贸w w艂asnych danej jednostki samorz膮dowej co cz臋艣ciowo wynika z du偶ej liczby ps贸w utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych, a cz臋艣ciowo z braku jakiejkolwiek ewidencji p艂atnik贸w tego podatku. W Ostrowie Wielkopolskim, na przyk艂ad, kontrola p艂atno艣ci podatk贸w za czworonogi odbywa si臋 przy okazji kontroli nieruchomo艣ci lub kontakt贸w ze s艂u偶bami weterynaryjnymi, kt贸re dokonuj膮 szczepie艅 zwierz膮t. Zdarza si臋 to jednak bardzo rzadko i regu艂膮 jest poleganie na uczciwo艣ci podatnik贸w.

(more…)

Kategoria : Podatki | Comment (0)

.:: Podatek od 艢rodk贸w Transportowych ::.

podatek od 艣rodk贸w transportowych – podatek ten uregulowa艂a ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i op艂atach lokalnych. Podatkowi od 艣rodk贸w transportowych podlegaj膮 pojazdy samochodowe, ci膮gniki, przyczepy, motorowery, a tak偶e wyposa偶one w silniki jachty, promy i 艂odzie.) Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na osobach fizycznych i osobach prawnych b臋d膮cych w艂a艣cicielami 艣rodk贸w transportowych, a tak偶e na jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, na kt贸re 艣rodek transportowy jest zarejestrowany. W zwi膮zku z nowelizacj膮 ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych, wchodz膮ce w 偶ycie 1 stycznia 1997 r. ustalenie rocznych stawek kwotowych w zakresie omawianego podatku nie jest ju偶 dokonywane w drodze rozporz膮dzenia MF, lecz w drodze uchwa艂y rady gminy. Rada gminy okre艣la, w drodze uchwa艂y, wysoko艣膰 stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych, z tym, 偶e roczna stawka podatku od jednego 艣rodka transportowego nie mo偶e przekroczy膰 wymienionej w ustawie granicy. Przy okre艣laniu stawek rada gminy powinna uwzgl臋dni膰 rodzaj 艣rodka, pojemno艣膰 skokow膮 silnika lub moc silnika, 艂adowno艣膰, mas臋 ca艂kowit膮, a ponadto mo偶e uwzgl臋dni膰 wiek albo warto艣膰 艣rodka transportowego. Organem podatkowym w sprawach podatku od 艣rodk贸w transportowych jest organ gminy (w贸jt, burmistrz, prezydent miasta), na terenie, kt贸rej znajduje si臋 miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w odniesieniu do jacht贸w, prom贸w i 艂odzi – na kt贸rej terenie s膮 te 艣rodki zarejestrowane. Podatek jest p艂atny w dw贸ch ratach ka偶dego roku, w terminie do 15 lutego i do 15 wrze艣nia ka偶dego roku.
Stawki podatkowe:
Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych s膮 stawkami kwotowymi, waloryzowanymi corocznie o wska藕nik wzrostu cen towar贸w konsumpcyjnych przez Ministra Finans贸w.

(more…)

Kategoria : Podatki | Comment (0)

.:: Podatek Le艣ny ::.

Podatek le艣ny – konstrukcja podatku le艣nego okre艣lona jest w ustawie z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach,) kt贸ra wesz艂a w 偶ycie z dniem 1 stycznia 1992 r. Podatek ten w swojej istocie i konstrukcji zbli偶ony jest do podatku rolnego. Nie jest to jednak podatek przychodowy, poniewa偶 fakt, z kt贸rym ustawodawca 艂膮czy powstanie obowi膮zku podatkowego w tym podatku polega na posiadaniu lasu, nie za艣 na odnoszeniu z niego po偶ytk贸w lub za prowadzenie gospodarki le艣nej jako dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym sensie las jest warto艣ci膮 maj膮tkow膮. Opodatkowaniu podatkiem le艣nym podlegaj膮 wszystkie lasy z wyj膮tkiem las贸w nie zwi膮zanych z gospodark膮 le艣n膮, zaj臋tych na o艣rodki wypoczynkowe, dzia艂ki budowlane, rekreacyjne i wy艂膮czonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki le艣nej na cele inne ni偶 le艣ne. Lasy nie obj臋te podatkiem le艣nym podlegaj膮 podatkowi od nieruchomo艣ci. Obowi膮zek podatkowy w zakresie podatku le艣nego ci膮偶y na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re:
- s膮 w艂a艣cicielami albo samoistnymi posiadaczami las贸w lub
- posiadaj膮 lasy stanowi膮ce w艂asno艣膰- Skarbu Pa艅stwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytu艂u prawnego, a tak偶e bezumownie.
Obowi膮zek podatkowy w podatku le艣nym od las贸w pozostaj膮cych w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych oraz wchodz膮cych w sk艂ad Zasobu W艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa ci膮偶y na nadle艣nictwach i na jednostkach organizacyjnych Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa, faktycznie w艂adaj膮cych lasami.
Od opodatkowania zwolnione s膮 obligatoryjnie lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wchodz膮ce w sk艂ad rezerwat贸w przyrody i park贸w narodowych, lasy ochronne, oraz lasy wpisane do rejestru zabytk贸w. Ponadto, rada gminy mo偶e wprowadzi膰 w drodze uchwa艂y inne zwolnienia ni偶 przewidziano w ustawie. Konstrukcja podstawy opodatkowania jest stosunkowo z艂o偶ona. Stanowi je liczba hektar贸w przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni g艂贸wnych gatunk贸w drzew w drzewostanie i klas bonitacji.

(more…)

Kategoria : Podatki | Comment (0)