Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Powody i Sposoby Korzystania z Rajow Podatkowych ::.

Jednym z powod贸w korzystania z raj贸w podatkowych jest unikanie i uchylanie si臋 od podatk贸w. Unikanie podatk贸w polega na redukowaniu w spos贸b sztuczny odpowiedzialno艣ci podatkowej do takiego poziomu, w kt贸rym opodatkowanie jest najni偶sze. Ma w贸wczas miejsce dopasowanie konkretnej sytuacji do sytuacji najkorzystniejszej dla podatnika. Mo偶na te偶 sztucznie ukszta艂towa膰 sytuacj臋 podatnika, dokonuj膮c np. pozornego podzia艂u gospodarstwa rolnego pomi臋dzy cz艂onk贸w rodziny w艂a艣ciciela. Mo偶na legalnie zmniejszy膰 rozmiary dzia艂alno艣ci produkcyjnej lub us艂ugowej czy zmieni膰 lokalizacj臋.
Unikanie r贸偶ni si臋 od siebie w r贸偶nych krajach w zale偶no艣ci od przepis贸w prawa podatkowego, jakie w nich obowi膮zuj膮. Wsp贸ln膮 cech膮 tego procederu jest natomiast wykorzystywanie mo偶liwo艣ci w ramach istniej膮cych przepis贸w, dzi臋ki kt贸rym mniejsza jest zar贸wno odpowiedzialno艣膰 podatkowa, jak i podatek:
1) doch贸d mo偶e by膰 zamieniony w kapita艂 lub zyski kapita艂owe dzi臋ki wykorzystaniu mechanizmu dywidend;
2) p艂atno艣膰 za towary lub us艂ugi mo偶e by膰 dokonywana efektywnie w formie po偶yczek, czasami nieoprocentowanych;
3) wykorzystanie wsp贸艂w艂asno艣ci prawnej, dochod贸w lub aktyw贸w, kt贸re mog膮 by膰 przekazane w r臋ce osoby korzystaj膮cej ze zwolnienia podatkowego lub opodatkowanej ni偶szymi stawkami;
4) kapita艂 sp贸艂ki mo偶e by膰 gromadzony w formie po偶yczek, dzi臋ki czemu opodatkowanie jest mniej dolegliwe itp.
(more…)

.:: Rodzaje Podatk贸w Lokalnych ::.

Zbi贸r wszystkich podatk贸w i zwi膮zane z nimi przepisy obowi膮zuj膮ce w danym kraju nazywamy systemem podatkowym. Kszta艂t tego systemu, a zatem liczba podatk贸w, ich konstrukcja i wzajemne powi膮zania mi臋dzy nimi maj膮 du偶y wp艂yw na warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, mo偶liwo艣ci rozwoju gospodarczego kraju i w rezultacie na warunki 偶ycia wszystkich obywateli.
Obecnie obowi膮zuje w Polsce 8 ustaw nak艂adaj膮cych obowi膮zki podatkowe; je艣li wliczy膰 wp艂aty z zysku i op艂at臋 skarbow膮 – to regulacji jest 10. Konstytucja nakazuje, aby podatki by艂y nak艂adane wy艂膮cznie w drodze ustawy.
Zasady funkcjonowania systemu podatkowego (procedury, informacja, ochrona tajemnicy itp.) reguluje uchwalona w sierpniu 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Na prawn膮 infrastruktur臋 systemu podatkowego sk艂adaj膮 si臋 te偶 ustawy przyznaj膮ce podatnikom przywileje, w tym tzw. ustawy zwi膮zkowe; umowy mi臋dzynarodowe, w tym 63 umowy o unikaniu podw贸jnego opodatkowania oraz – wskazane ustawami – rozporz膮dzenia wykonawcze.
Uchwalona w 1997 r. Konstytucja RP ostatecznie potwierdzi艂a, 偶e do przepis贸w prawa podatkowego nie zalicza si臋 wszelkiego rodzaju zarz膮dze艅, obwieszcze艅, ok贸lnik贸w czy pism wyja艣niaj膮cych. Obowi膮zuj膮 one wy艂膮cznie jednostki podleg艂e wydaj膮cemu zarz膮dzenie, a nie podatnik贸w.
Na polski system podatkowy sk艂ada si臋 dzi艣 11 tytu艂贸w podatkowych, czyli rodzaj贸w podatk贸w. Dochodami bud偶et贸w gminnych s膮 tak偶e 4 rodzaje op艂at, kt贸re co prawda nie nosz膮 wszystkich cech podatku, jednak stosuje si臋 do nich przepisy o zobowi膮zaniach podatkowych. Do element贸w polskiego systemu podatkowego trzeba te偶 zaliczy膰 quasi-podatki, nazywane sk艂adkami, a w tym przede wszystkim sk艂adk臋 na ubezpieczenie spo艂eczne (ZUS).
(more…)

Kategoria : Podatki | Comment (0)