Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Pozaeuropejskie Raje Podatkowe ::.

Hongkong. Wprowadzi艂 zasad臋 opodatkowania wy艂膮cznie 藕r贸de艂 miejscowych przychod贸w. Dwa wyj膮tki dotycz膮 opodatkowania instytucji finansowych od przychod贸w za granic膮 oraz odsetek z zagranicy, pochodz膮cych od innych podmiot贸w ni偶 instytucje bankowe. Mimo statusu oazy podatkowej obowi膮zuj膮 unormowania prawne, kt贸rych celem jest zapobieganie niep艂aceniu podatk贸w.
Tajlandia. Powo艂ano Bangkok International Banking Facilities (BIBF). Przepisy bankowe uproszczono i uelastyczniono. BIBF wprowadzi艂a 10% preferencyjny podatek od os贸b prawnych.
Labuan. Oferuje bardzo atrakcyjne opodatkowanie, b膮d藕 to w maksymalnej wysoko艣ci 20 tys. dolar贸w malezyjskich, b膮d藕 te偶 3% maksymaln膮 stawk臋. Pozwala bankom zagranicznym przeprowadza膰 operacje wy艂膮cznie w walucie obcej. Mankamentem jest brak wystarczaj膮cej infrastruktury.
Tajwan. W latach 90. wydano tam przepisy prawne reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 zagranicznych bank贸w. S膮 one zwolnione z podatku przemys艂owego i op艂at stemplowych. Banki zagraniczne maj膮 mo偶liwo艣膰 anga偶owania si臋 w szeroki zakres czynno艣ci, w tym m.in. zarz膮dzanie funduszami powierniczymi, obr贸t papierami warto艣ciowymi, po艣redniczenie w transakcjach futures.
Kajmany. Na wyspach dzia艂a oko艂o 540 bank贸w i funduszy powierniczych, w tym 70 przedstawicielstw kilkudziesi臋ciu najwi臋kszych bank贸w na 艣wiecie. Dzia艂aj膮 tam m.in. takie gigantyczne instytucje ameryka艅skie jak: Merill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Republic National Bank of New York i US Trus Company.
Nauru. Jedyne obci膮偶enie fiskalne tam istniej膮ce to niskie op艂aty importowe od tytoniu i alkoholi. Mankamentem Nauru jest ci膮g艂y brak lokalnych ekspert贸w w dziedzinie prawa, bankowo艣ci, rachunkowo艣ci. W rezultacie czynno艣ci tego typu s膮 dokonywane na zlecenie lokalnych firm za granic膮.
Nevis. Wyspa po艂o偶ona na wsch贸d od Puerto Rico. W 1984 r. rz膮d Nevis 艣wiadomie uczyni艂 wysp臋 oaz膮 podatkow膮. Przyj臋ty akt normatywny the Nevis Business Corporation Ordinance (NBCO) z 1984 r. stworzy艂 bardzo dogodne warunki dla dzia艂alno艣ci sp贸艂ek oraz rozlu藕ni艂 kontrol臋 dewizow膮. Podmioty lokalne, zajmuj膮ce si臋 handlem, hotelarstwem i po艣rednic颅twem nieruchomo艣ciami podlegaj膮 ustawie z 1885 r. (Companies Act 1885 – Chapter 335). Stanowi ona, 偶e stawki podatkowe wynosz膮 do 50%. Mo偶liwe jest natomiast skorzystanie ze zwolnienia podatkowego na okres do 15 lat. Natomiast sp贸艂ki utworzone na mocy NBCO nie s膮 opodatkowane od osi膮gni臋tego zysku. Ten偶e akt stanowi, jaka dzia艂alno艣膰 jest uznana za nie maj膮c膮 zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, a mianowicie:
- prowadzenie rachunk贸w bankowych,
- udzia艂 w posiedzeniach dyrektor贸w lub wsp贸lnik贸w,
- prowadzenie obs艂ugi finansowej sp贸艂ek,
- inwestowanie w akcje sp贸艂ek istniej膮cych na Nevis,
- utrzymywanie biura,
- dzia艂alno艣膰 zarejestrowanych agent贸w.
(more…)

.:: Europejskie Raje Podatkowe ::.

Andora. Ksi臋stwo Andora le偶y we Wschodnich Pirenejach, pomi臋dzy Francj膮 i Hiszpani膮 i Portugali膮. Mo偶na j膮 poleci膰 jedynie warunkowo jako siedzib臋 mieszkaln膮 w kraju – dla os贸b fizycznych – bezpodatkowym. Nie poleca si臋 zak艂adania tam sp贸艂ek oazowych ani maj膮tkowych. Praktycznie nie ma tam ryzyka politycznego.
Anglia. Jest dla swych w艂asnych obywateli krajem o wysokich podatkach. Jednak偶e dla przej艣ciowo osiad艂ych tam obcokrajowc贸w, w 艣wietle szczeg贸lnych udogodnie艅 podatkowych, jest krajem niskich podatk贸w a偶 do zerowego fiskalnego w艂膮cznie. Przy zak艂adaniu firm Anglia jest interesuj膮ca dla holding贸w.
Campione. Le偶y w odleg艂o艣ci 5 km od Lugano. Dla obywateli Unii Europejskiej osiedlanie si臋 jest mo偶liwe bez trudno艣ci. Z powodu praktycznie prawie pe艂nej swobody podatkowej oraz powi膮za艅 ze Szwajcari膮 takie osiedlenie si臋 jest godne polecenia.
Cypr. Jest trzeci膮 co do wielko艣ci wysp膮 na Morzu 艢r贸dziemnym i le偶y ok. 65 km od Turcji i 100 km od Libanu. P贸艂nocny Cypr mo偶e by膰 atrakcyjny tylko w wyj膮tkowych przypadkach, ale tylko dla firm pracuj膮cych tam w portowej strefie wolnoc艂owej, ewentualnie – sp贸艂ek spedycyjnych. P贸艂nocny Cypr z powodu wysokiego opodatkowania nie jest polecany do osiedlania si臋. Po艂udniowy Cypr jest warunkowo godny osiedlania si臋. Szczeg贸lnie jest atrakcyjny dla Niemc贸w dlatego, 偶e mimo ulg podatkowych dla obcokrajowc贸w nie jest traktowany jednoznacznie jako oaza. Nie poleca si臋 zak艂adania trust贸w maj膮tkowych. Sp贸艂ki s膮 godne polecenia tylko wtedy, gdy mo偶na przy okazji wykorzysta膰 mo偶liwo艣ci p艂yn膮ce z zawartych um贸w o unikaniu podw贸jnego opodatkowania. Z powodu ryzyka politycznego konta bankowe oraz papiery warto艣ciowe powinny by膰 trzymane poza wysp膮, a tak偶e nie powinno si臋 rejestrowa膰 nieruchomo艣ci i statk贸w jako nale偶膮cych do sp贸艂ek cypryjskich.
Gibraltar. Le偶y na najbardziej wysuni臋tym na po艂udnie zak膮tku Europy. Jest krajem o wysokich podatkach z regulacjami wyj膮tkowymi dla kontrolowanych zagranicznie sp贸艂ek. Poniewa偶 osoby fizyczne s膮 tam wysoko opodatkowane, nie zaleca si臋 osiedlania na sta艂e. W przeciwie艅stwie do tego godne zalecenia jest zak艂adanie tam firm, w艂膮cznie ze sp贸艂kami ubezpieczeniowymi uwi膮zanymi, a tak偶e zak艂adanie trust贸w. Nie ma te偶 ryzyka politycznego w daj膮cej si臋 przewidzie膰 przysz艂o艣ci.
Holandia. Nie jest korzystna do osiedlania si臋 z powodu wysokich podatk贸w od os贸b fizycznych. R贸wnie偶 nie jest godna polecenia dla zak艂adania trust贸w – z powodu systemu prawnego. Najkorzystniejsze formy sp贸艂ek to: holdingowe, finansowe i udzia艂owe, kt贸re dzia艂aj膮 w ramach w膮skich ustawowo-podatkowych korzy艣ci. Je偶eli istnieje holenderskie kierownictwo, to sp贸艂ki mog膮 korzysta膰 z postanowie艅 o unikaniu podw贸jnego opodatkowania. Koszty zak艂adania i utrzymania firm s膮 wy偶sze ni偶 w innych oazach podatkowych.
Irlandia i Shannon. Jest krajem godnym polecenia do osiedlania si臋 nie tylko dla ludzi sztuki, lecz tak偶e dla cudzoziemc贸w, rezydent贸w, ale non-domiciled. Nie poleca si臋 Irlandii dla zak艂adania trust贸w z powodu wysokich obci膮偶e艅 podatkowych. Firmy mog膮ce korzysta膰 z takich udogodnie艅 jak w oazach podatkowych istniej膮 w tym kraju jako non-resident companies. Jako cz艂onek Unii Europejskiej Irlandia jest miejscem bardzo polecanym do zak艂adania firm, kt贸re zyskuj膮 na udogodnieniach podatkowych.
Isle of Man. Le偶y na Morzy Irlandzkim, pomi臋dzy Irlandi膮 a angielskim l膮dem sta艂ym. Nie mo偶na jej poleca膰 jako siedziby zamieszkania z powodu 15% lub 20% podatku dochodowego. Mo偶na jednak poleci膰 tworzenie trust贸w, chocia偶 w mniejszym stopniu ni偶 w innych oazach podatkowych. Korzystne jest te偶 za艂o偶enie uwolnionej od podatku sp贸艂ki typu exempt company lub opodatkowanej rycza艂tem sp贸艂ki zagranicznej. Op艂aty miejscowych pomocnik贸w s膮 ni偶sze ni偶 w innych oazach podatkowych. Powi膮zania z Angli膮 s膮 艣ci艣lejsze ni偶 np. w wypadku wysp na Kanale La Manche. Istnieje niebezpiecze艅stwo kontroli dewizowej.
Kleinwalsertal i Jugholz. Austriackie enklawy po艂o偶one o 2 godziny jazdy samochodem od Monachium. Obie nale偶膮 do teren贸w pod zwierzchnictwem austriackim, ale tworz膮 idealn膮 mieszank臋 austriackich kont anonimowych z walut膮 niemieck膮. Posiadanie tam konta jest co prawda trudne do wykrycia, ale w 艣wietle prawa niemieckiego jest to dzia艂anie bezprawne.
Liechtenstein. Ksi臋stwo Liechtenstein le偶y mi臋dzy Austri膮 a Szwajcari膮. Osiedlenie si臋 jest co prawda godne polecenia, ale w praktyce nieosi膮galne. Dla zak艂adania sp贸艂ek holdingowych i osiad艂ych poleca si臋 sp贸艂ki akcyjne, a zak艂ady, trusty, fundacje tylko w okre艣lonych sytuacjach. Nie poleca si臋 Liechtensteinu dla zak艂adania trust贸w maj膮tkowych. Dochody zak艂adu ze 藕r贸de艂 znajduj膮cych si臋 poza Liechtensteinem – zwolnione od opodatkowania. Tajemnica bankowa bardziej chroniona ni偶 np. w Szwajcarii. Ryzyka politycznego nie ma.
(more…)

.:: Raje Podatkowe i Pranie Brudnych Pini臋dzy ::.

Znaczna cz臋艣膰 艣rodk贸w w oazach podatkowych pochodzi z prania brudnych pieni臋dzy. Polega ono na tym, aby za pomoc膮 r贸偶nych dzia艂a艅 ukry膰 nielegalne pochodzenie uzyskanych pieni臋dzy, co umo偶liwia ich bezkarne w艂膮czenie do obrotu finansowego i gospodarczego. Przedmiotem ?prania” jest pieni膮dz got贸wkowy b膮d藕 pieni膮dz depozytowy (kredytowy) lub inne warto艣ci maj膮tkowe, pochodz膮ce – bezpo艣rednio lub po艣rednio – z wyst臋pku lub przeznaczone na jego dokonanie. Wynika st膮d, 偶e mieszcz膮 si臋 tu r贸wnie偶 pieni膮dze, kt贸re s膮 przeznaczone na finansowanie przygotowawczych czynno艣ci przest臋pczych. Dotyczy to tak偶e warto艣ci maj膮tkowych, kt贸re przez wielokrotne procesy oczyszczania zatracaj膮 zwi膮zek z przest臋pczym 藕r贸d艂em staj膮c si臋 w rezultacie obiektem inwestycji i przelew贸w dokonywanych w dobrej wierze. Celem czynno艣ci oczyszczaj膮cych jest uzyskanie przez pieni膮dze, pochodz膮ce z przest臋pstwa, formy niezb臋dnej dla legalnej u偶yteczno艣ci. Dla osi膮gni臋cia tego celu pieni膮dze musz膮 by膰 uwolnione od wszelkich 艣lad贸w dotycz膮cych ich pierwotnego pochodzenia lub transferu.
W艂膮czenie systemu bankowego w proceder prania brudnych pieni臋dzy jest zwi膮zane z kluczow膮 pozycj膮 bank贸w w obrocie pieni臋偶nym. Poza systemem bankowym nie istnieje 偶aden inny system, kt贸ry by艂by w stanie transformowa膰 i przelewa膰 ogromne ilo艣ci pieni臋dzy. W procesie prania brudnych pieni臋dzy rozr贸偶nia si臋 dwa zasadnicze etapy. Pierwszy obejmuje wszelkie dzia艂ania s艂u偶膮ce oczyszczaniu pieni臋dzy ze 艣lad贸w wskazuj膮cych na ich przest臋pczy charakter lub pochodzenie i to w mo偶liwie najkr贸tszym czasie. Jest to osi膮gane dzi臋ki takim operacjom jak wymiana brudnych pieni臋dzy na inn膮 walut臋 b膮d藕 zamiana brudnych pieni臋dzy na warto艣ci maj膮tkowe, kt贸rymi mo偶na 艂atwo dysponowa膰, czyli takie jak papiery warto艣ciowe na okaziciela czy kamienie szlachetne. Ponadto w ramach pierwszego etapu nast臋puje przekazywanie pieni臋dzy do innych pa艅stw, otwieranie kont w bankach i towarzystwach finansowych, spekulacje gie艂dowe oraz inwestycje.

(more…)

.:: Transfer Zysk贸w Poprzez Zani偶anie Lub Podwy偶szanie Cen ::.

Mechanizm transferu zysk贸w poprzez zani偶anie lub podwy偶szanie cen zakupu i sprzeda偶y towar贸w i us艂ug polega na sztucznej manipulacji tymi cenami. Podobnie mo偶na manipulowa膰 kosztami utrzymania, fikcyjnie je zani偶aj膮c lub podwy偶szaj膮c. Inaczej m贸wi膮c, koszty obrotu towarowo-us艂ugowego oraz utrzymania mog膮 by膰 r贸偶nicowa颅ne dla okre艣lonych kontrahent贸w, kt贸rzy zazwyczaj s膮 ze sob膮 powi膮zani. Stopie艅 powi膮za艅 podmiot贸w wyst臋puj膮cych w oazach podatkowych zale偶y od ich formy. A oto podstawowe spo艣r贸d nich:
Sp贸艂ka handlowa. Nie nale偶y si臋 da膰 zwie艣膰 okre艣leniu handlowa. Setki tego typu sp贸艂ek istniej膮 w Andorze, Liberii czy innych oazach, korzystaj膮c z lokalnych przywilej贸w przys艂uguj膮cych sp贸艂颅kom handlowym. Tymczasem sp贸艂ki te nie tylko po艣rednicz膮 w ku颅pnie – sprzeda偶y, ale i prowadz膮 dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 i pro颅dukcyjn膮.
Sp贸艂ka holdingowa. Sp贸艂ki te wi膮偶膮 si臋 z posiadaniem akcji, wk艂ad贸w bankowych, papier贸w warto艣ciowych czy nieruchomo艣ci. S膮 one r贸wnie偶 wykorzystywane dla prowadzenia dzia艂alno艣ci hand颅lowej lub biernego zarz膮dzania wk艂adami. W oazach nie zwraca si臋 szczeg贸lnej uwagi na fakt, czy dzia艂alno艣膰 i forma organizacyjna tych sp贸艂ek odpowiada ich nazwie. Wynika to m. in. st膮d, 偶e sp贸艂ki holdingowe korzystaj膮 z dalej id膮cych preferencji ni偶 sp贸艂ki hand颅lowe.
Fundusz powierniczy. Fundusze zak艂adane s膮 w celu dokonania zyskownego zakupu, zarz膮dzania papierami warto艣ciowymi lub nieruchomo艣ciami, wykorzystuj膮c do tego pieni膮dze innych. Klientami tych funduszy s膮 z regu艂y cudzoziemcy.
Uwi臋zione sp贸艂ki ubezpieczeniowe. Cz臋sto firmy maj膮ce wiele zobowi膮za艅 ubezpieczeniowych spotykaj膮 si臋 z nast臋puj膮cym problemem. Je偶eli chcia艂yby zaoszcz臋dzi膰 na ubezpieczeniu tworz膮c w艂asne rezerwy na pokrycie strat, to rezerwy takie nie by艂yby zazwyczaj zwolnione od podatku. Je艣li natomiast ubezpieczono by w 100% wszystkie mo偶liwe ryzyka, to koszty by艂yby ogromne. Wyst臋puj膮 ponadto nawet takie ryzyka, dla kt贸rych trudno znale藕膰 ubezpieczyciela, jak na przyk艂ad odpowiedzialno艣膰 wydawc贸w gazet za zamieszczane teksty. W贸wczas rozwi膮zanie mo偶e polega膰 na tym, 偶e zamiast poszukiwa膰 ubezpieczyciela mo偶na stworzy膰 w艂asn膮 firm臋 ubezpieczeniow膮 i zlokalizowa膰 j膮 w takim miejscu, w kt贸rym obci膮偶enie fiskalne dzia艂alno艣ci ubez颅pieczeniowej jest niewielkie, a ponadto firma taka dzia艂a w ukryciu i niejako na uwi臋zi. Stworzenie takiej firmy zezwala r贸wnie偶 jej w艂a艣cicielom na wykorzystanie 艣rodk贸w rezerwowych jako 藕r贸d艂a finansowania innej dzia艂alno艣ci. Wiele pa艅stw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, zwalczaj膮 ubezpieczanie si臋 we w艂asnej firmie.
Towarzystwo 偶eglugowe. Istnieje mo偶liwo艣膰 rejestracji statk贸w w takich krajach jak Kostaryka, Honduras, Liberia, Malta, Panama i Cypr, zak艂adaj膮c tam firm臋 偶eglugow膮 i rejestruj膮c j膮 za niewielk膮 op艂at膮. Rezultatem jest uiszczanie ni偶szych nale偶no艣ci od posiadanych jednostek p艂ywaj膮cych oraz mniej rygorystyczne wymogi w inspekcji technicznej. Towarzystwa 偶eglugowe zarejestrowane w oazach unikaj膮 te偶 nast臋pstw restrykcji stosowanych w niekt贸rych krajach macierzystych. I tak np. kraje arabskie nie wpuszczaj膮 do swych port贸w statk贸w zawijaj膮cych do Izraela, a Chiny stosuj膮 podobne utrudnienia wobec statk贸w zawijaj膮cych na Tajwan. R贸wnie偶 w przypadku mi臋dzynarodowej blokady – dotyczy艂o to Iraku po dokonaniu inwazji na Kuwejt- okaza艂a si臋 ona cz臋艣ciowo nieskuteczna, poniewa偶 rz膮d Saddama Hussejna korzysta艂 ze statk贸w zarejestrowanych w oazach.
Linia lotnicza. Czasami pod nazw膮 linii lotniczej zarejestrowany jest jeden w艂asny samolot, w skrajnym przypadku bywa i tak, 偶e nie istnieje nawet jedna maszyna lataj膮ca, a fikcyjna linia lotnicza zarejestrowana jest po to, aby jej w艂a艣ciciel – na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w mi臋dzynarodowych – m贸g艂 korzysta膰 ze zni偶ek dla siebie i rodziny w innych liniach lotniczych.
Bank zamorski. Jest regu艂膮 w skali mi臋dzynarodowej, i偶 uzyskanie zgody na za艂o偶enie banku jest uwarunkowane, co najmniej, spe艂nieniem nast臋puj膮cych wymog贸w:
1) posiadanie kapita艂u;
2) legitymowanie si臋 w艂a艣ciwymi kwalifikacjami profesjonalnymi;
3) nienaganna reputacj膮.
(more…)

.:: Powody i Sposoby Korzystania z Rajow Podatkowych ::.

Jednym z powod贸w korzystania z raj贸w podatkowych jest unikanie i uchylanie si臋 od podatk贸w. Unikanie podatk贸w polega na redukowaniu w spos贸b sztuczny odpowiedzialno艣ci podatkowej do takiego poziomu, w kt贸rym opodatkowanie jest najni偶sze. Ma w贸wczas miejsce dopasowanie konkretnej sytuacji do sytuacji najkorzystniejszej dla podatnika. Mo偶na te偶 sztucznie ukszta艂towa膰 sytuacj臋 podatnika, dokonuj膮c np. pozornego podzia艂u gospodarstwa rolnego pomi臋dzy cz艂onk贸w rodziny w艂a艣ciciela. Mo偶na legalnie zmniejszy膰 rozmiary dzia艂alno艣ci produkcyjnej lub us艂ugowej czy zmieni膰 lokalizacj臋.
Unikanie r贸偶ni si臋 od siebie w r贸偶nych krajach w zale偶no艣ci od przepis贸w prawa podatkowego, jakie w nich obowi膮zuj膮. Wsp贸ln膮 cech膮 tego procederu jest natomiast wykorzystywanie mo偶liwo艣ci w ramach istniej膮cych przepis贸w, dzi臋ki kt贸rym mniejsza jest zar贸wno odpowiedzialno艣膰 podatkowa, jak i podatek:
1) doch贸d mo偶e by膰 zamieniony w kapita艂 lub zyski kapita艂owe dzi臋ki wykorzystaniu mechanizmu dywidend;
2) p艂atno艣膰 za towary lub us艂ugi mo偶e by膰 dokonywana efektywnie w formie po偶yczek, czasami nieoprocentowanych;
3) wykorzystanie wsp贸艂w艂asno艣ci prawnej, dochod贸w lub aktyw贸w, kt贸re mog膮 by膰 przekazane w r臋ce osoby korzystaj膮cej ze zwolnienia podatkowego lub opodatkowanej ni偶szymi stawkami;
4) kapita艂 sp贸艂ki mo偶e by膰 gromadzony w formie po偶yczek, dzi臋ki czemu opodatkowanie jest mniej dolegliwe itp.
(more…)

.:: Rodzaje Rajow Podatkowych ::.

Oazami s膮 przede wszystkim kraje o niewielkiej i cz臋sto ubogiej ludno艣ci oraz ma艂ej powierzchni. Zgodnie z terminologi膮 stosowan膮 przez ONZ, nazywa si臋 je mikropa艅stwami.
Znikomo艣膰 w艂asnych 藕r贸de艂 podatkowych, zwi膮zana z ma艂膮 liczb膮 ludno艣ci, brak w艂asnych surowc贸w, niew艂a艣ciwe proporcje pomi臋dzy podstawowymi sektorami ekonomicznymi, niewielka aktywno艣膰 gospodarcza sk艂ania mikropa艅stwa do szukania innych mo偶liwo艣ci pomna偶ania dochod贸w publicznych. Tak膮 mo偶liwo艣膰 wiele z nich upatrzy艂o sobie w rozwoju sektora us艂ug finansowych. Pozyskiwanie kapita艂u zagranicznego przejawia si臋 w przychylnym ustawodawstwie podatkowym oraz liberalnym ustawodawstwie dewizowym. Dodatkowo oferowany jest bogaty wachlarz us艂ug bankowych.
Decyzje o niskim opodatkowaniu maj膮 cz臋sto charakter polityczny. Zmierzaj膮 one do tego, aby kraje s艂abo rozwini臋te gospodarczo mog艂y r贸wnowa偶y膰 w艂asny niedorozw贸j ekonomiczny poprzez przyci膮ganie i prowadzenie na swoim terenie mi臋dzynarodowej dzia艂alno艣ci finansowej. Przyczyn膮 niskich podatk贸w w mikropa艅stwach jest r贸wnie偶 ma艂a wydajno艣膰 藕r贸de艂 fiskalnych. Znikome dochody ludno艣ci oraz skromne maj膮tki w tych krajach uniemo偶liwiaj膮 uzyskiwanie przez bud偶et pa艅stwa znaczniejszych wp艂yw贸w. W konsekwencji ma miejsce raczej opodatkowanie dzia艂alno艣ci finansowej i handlu mi臋dzynarodowego.
Istniej膮 r贸偶ne mo偶liwo艣ci klasyfikowania oaz podatkowych w zale偶颅no艣ci od przyj臋tych kryteri贸w. oazy podatkowe mog膮 by膰 klasyfikowane g艂贸wnie ze wzgl臋du na zakres oferowanych korzy艣ci finansowych oraz ze wzgl臋du na ich poziom. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z oazami og贸lnymi i specjalistycznymi. Natomiast w drugim – z oazami:
1) bezpodatkowymi,
2) w kt贸rych istniej膮 podatki, lecz ich wysoko艣膰 jest nieznaczna,
3) w kt贸rych istnieje normalny system podatkowy, ale r贸wnocze艣nie mo偶na skorzysta膰 w okre艣lonych okoliczno艣ciach ze szczeg贸lnych przywilej贸w.
Z punktu widzenia zakresu korzystania z przywilej贸w oferowanych w oazach podatkowych, mo偶na rozr贸偶ni膰 oazy og贸lne i oazy specjalistyczne.
Oazy og贸lne oferuj膮 najszerszy zakres korzy艣ci podatkowych i finansowych. S膮 to z regu艂y minipa艅stwa lub terytoria kolonialne. W celu przyci膮gni臋cia klient贸w oferuj膮 one najwi臋ksze gwarancje gospodarcze, fiskalne, s膮dowe i polityczne.
Z kolei oazy specjalistyczne posiadaj膮 rozwini臋t膮 i zr贸偶nicowan膮 gospodark臋. Zachowana jest w艂a艣ciwa proporcja pomi臋dzy sektorem pozyskiwania surowc贸w a produkcj膮 i us艂ugami. Sektor finansowy mo偶e zajmowa膰 znacz膮ce miejsce, ale w 偶adnym przypadku nie stanowi jedynego 藕r贸d艂a dochod贸w publicznych. W niekt贸rych oazach specjalistycznych istniej膮 stosunkowo wysokie podatki przy r贸wnoczesnym atrakcyjnym obci膮偶eniu fiskalnym specyficznych ga艂臋zi gospodarki lub grup podatnik贸w. W efekcie s膮 one cz臋sto strefami podatkowymi, b臋d膮cymi ogniwem po艣rednim mi臋dzy strefami o wysokim a niskim obci膮偶eniu podatkowym. Na przyk艂ad Holandia – kraj o wysokich podatkach – uchodzi za jedn膮 ze specjalistycznych oaz podatkowych. Wynika to z art. 13 prawa o sp贸艂kach z 1969 r., kt贸ry to przyznaje zwolnienie od podatku sp贸艂kom holdingowym, uczestnicz膮cym w inwestycjach poza Holandi膮. Kraj ten zawar艂 r贸wnie偶 jedn膮 z najwi臋kszych liczb bardzo korzystnych um贸w bilateralnych, co stwarza mo偶liwo艣膰 czerpania z nich korzy艣ci przez osoby trzecie.
Niekt贸re z obecnych oaz specjalistycznych mia艂y w przesz艂o艣ci charakter og贸lny, ale na skutek presji ze strony pa艅stw uprzemys艂owionych musia艂y ograniczy膰 zakres oferowanych us艂ug podatkowych.
Oazy podatkowe mo偶na podzieli膰 na 5 kategorii.
Pierwsza – to kraje, w kt贸rych dochody, przyrost kapita艂u i maj膮tku nie s膮 opodatkowane. Mo偶na by je nazwa膰 rzeczywistymi rajami podatkowymi. Do tej grupy nale偶膮 Bahrajn, Nowe Hebrydy (obecnie Yanuatu) i Kajmany. Cechuje je nie tylko bardzo korzystna sytuacja fiskalna, ale i bardzo liberalne i elastyczne prawo, dopuszczaj膮ce uproszczon膮 form臋 zak艂adania i prowadzenia sp贸艂ek.
Druga – to pa艅stwa, kt贸re pobieraj膮 podatek dochodowy jedynie wed艂ug zasad terytorialnych. Oznacza to, 偶e takie kraje jak Kostaryka, Hongkong, Haiti, Liberia, Panama i Filipiny co prawda 艣ci膮gaj膮 podatek dochodowy, ale tylko od dochod贸w, kt贸re wynikaj膮 z dzia艂alno艣ci wewn膮trzkrajowej. Wszystkie dochody wynikaj膮ce z zagranicznych 藕r贸de艂, pozostaj膮 wolne od podatk贸w. Oznacza to, 偶e wszystkie dywidendy, oprocentowanie i nale偶no艣ci licencyjne, kt贸re wp艂ywaj膮 z zewn膮trz, mog膮 by膰 podatkowo tezaurowane, co dla firm jest wyj膮tkowo korzystne.
Trzecia – to kraje o niskim opodatkowaniu. Mo偶e to wynika膰 albo ze stosowanej praktyki (jak np. na Isle of Man i wyspach w Kanale La Manche), albo te偶 z obowi膮zywania umowy podatkowej (co dotyczy szczeg贸lnie Antyli Holenderskich).
(more…)