Podatki.XMC.PL

Opodatkowanie Rodzaje Podatkow Ulgi i Raje Podatkowe

.:: Transfer Zysk贸w Poprzez Zani偶anie Lub Podwy偶szanie Cen ::.

Mechanizm transferu zysk贸w poprzez zani偶anie lub podwy偶szanie cen zakupu i sprzeda偶y towar贸w i us艂ug polega na sztucznej manipulacji tymi cenami. Podobnie mo偶na manipulowa膰 kosztami utrzymania, fikcyjnie je zani偶aj膮c lub podwy偶szaj膮c. Inaczej m贸wi膮c, koszty obrotu towarowo-us艂ugowego oraz utrzymania mog膮 by膰 r贸偶nicowa颅ne dla okre艣lonych kontrahent贸w, kt贸rzy zazwyczaj s膮 ze sob膮 powi膮zani. Stopie艅 powi膮za艅 podmiot贸w wyst臋puj膮cych w oazach podatkowych zale偶y od ich formy. A oto podstawowe spo艣r贸d nich:
Sp贸艂ka handlowa. Nie nale偶y si臋 da膰 zwie艣膰 okre艣leniu handlowa. Setki tego typu sp贸艂ek istniej膮 w Andorze, Liberii czy innych oazach, korzystaj膮c z lokalnych przywilej贸w przys艂uguj膮cych sp贸艂颅kom handlowym. Tymczasem sp贸艂ki te nie tylko po艣rednicz膮 w ku颅pnie – sprzeda偶y, ale i prowadz膮 dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 i pro颅dukcyjn膮.
Sp贸艂ka holdingowa. Sp贸艂ki te wi膮偶膮 si臋 z posiadaniem akcji, wk艂ad贸w bankowych, papier贸w warto艣ciowych czy nieruchomo艣ci. S膮 one r贸wnie偶 wykorzystywane dla prowadzenia dzia艂alno艣ci hand颅lowej lub biernego zarz膮dzania wk艂adami. W oazach nie zwraca si臋 szczeg贸lnej uwagi na fakt, czy dzia艂alno艣膰 i forma organizacyjna tych sp贸艂ek odpowiada ich nazwie. Wynika to m. in. st膮d, 偶e sp贸艂ki holdingowe korzystaj膮 z dalej id膮cych preferencji ni偶 sp贸艂ki hand颅lowe.
Fundusz powierniczy. Fundusze zak艂adane s膮 w celu dokonania zyskownego zakupu, zarz膮dzania papierami warto艣ciowymi lub nieruchomo艣ciami, wykorzystuj膮c do tego pieni膮dze innych. Klientami tych funduszy s膮 z regu艂y cudzoziemcy.
Uwi臋zione sp贸艂ki ubezpieczeniowe. Cz臋sto firmy maj膮ce wiele zobowi膮za艅 ubezpieczeniowych spotykaj膮 si臋 z nast臋puj膮cym problemem. Je偶eli chcia艂yby zaoszcz臋dzi膰 na ubezpieczeniu tworz膮c w艂asne rezerwy na pokrycie strat, to rezerwy takie nie by艂yby zazwyczaj zwolnione od podatku. Je艣li natomiast ubezpieczono by w 100% wszystkie mo偶liwe ryzyka, to koszty by艂yby ogromne. Wyst臋puj膮 ponadto nawet takie ryzyka, dla kt贸rych trudno znale藕膰 ubezpieczyciela, jak na przyk艂ad odpowiedzialno艣膰 wydawc贸w gazet za zamieszczane teksty. W贸wczas rozwi膮zanie mo偶e polega膰 na tym, 偶e zamiast poszukiwa膰 ubezpieczyciela mo偶na stworzy膰 w艂asn膮 firm臋 ubezpieczeniow膮 i zlokalizowa膰 j膮 w takim miejscu, w kt贸rym obci膮偶enie fiskalne dzia艂alno艣ci ubez颅pieczeniowej jest niewielkie, a ponadto firma taka dzia艂a w ukryciu i niejako na uwi臋zi. Stworzenie takiej firmy zezwala r贸wnie偶 jej w艂a艣cicielom na wykorzystanie 艣rodk贸w rezerwowych jako 藕r贸d艂a finansowania innej dzia艂alno艣ci. Wiele pa艅stw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, zwalczaj膮 ubezpieczanie si臋 we w艂asnej firmie.
Towarzystwo 偶eglugowe. Istnieje mo偶liwo艣膰 rejestracji statk贸w w takich krajach jak Kostaryka, Honduras, Liberia, Malta, Panama i Cypr, zak艂adaj膮c tam firm臋 偶eglugow膮 i rejestruj膮c j膮 za niewielk膮 op艂at膮. Rezultatem jest uiszczanie ni偶szych nale偶no艣ci od posiadanych jednostek p艂ywaj膮cych oraz mniej rygorystyczne wymogi w inspekcji technicznej. Towarzystwa 偶eglugowe zarejestrowane w oazach unikaj膮 te偶 nast臋pstw restrykcji stosowanych w niekt贸rych krajach macierzystych. I tak np. kraje arabskie nie wpuszczaj膮 do swych port贸w statk贸w zawijaj膮cych do Izraela, a Chiny stosuj膮 podobne utrudnienia wobec statk贸w zawijaj膮cych na Tajwan. R贸wnie偶 w przypadku mi臋dzynarodowej blokady – dotyczy艂o to Iraku po dokonaniu inwazji na Kuwejt- okaza艂a si臋 ona cz臋艣ciowo nieskuteczna, poniewa偶 rz膮d Saddama Hussejna korzysta艂 ze statk贸w zarejestrowanych w oazach.
Linia lotnicza. Czasami pod nazw膮 linii lotniczej zarejestrowany jest jeden w艂asny samolot, w skrajnym przypadku bywa i tak, 偶e nie istnieje nawet jedna maszyna lataj膮ca, a fikcyjna linia lotnicza zarejestrowana jest po to, aby jej w艂a艣ciciel – na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w mi臋dzynarodowych – m贸g艂 korzysta膰 ze zni偶ek dla siebie i rodziny w innych liniach lotniczych.
Bank zamorski. Jest regu艂膮 w skali mi臋dzynarodowej, i偶 uzyskanie zgody na za艂o偶enie banku jest uwarunkowane, co najmniej, spe艂nieniem nast臋puj膮cych wymog贸w:
1) posiadanie kapita艂u;
2) legitymowanie si臋 w艂a艣ciwymi kwalifikacjami profesjonalnymi;
3) nienaganna reputacj膮.
Oazy podatkowe nie s膮 pod tym wzgl臋dem tak skrupulatne. Ani niedostatki profesjonalnego wykszta艂cenia czy reputacji, ani zbyt niskie rezerwy nie stanowi膮 przeszkody. W skrajnym przypadku wyst臋puj膮 nawet takie – na szcz臋艣cie nieliczne – sytuacje, 偶e mo偶na za艂o偶y膰 bank nie wnosz膮c kapita艂u. Do oaz stwarzaj膮cych szczeg贸lnie podatny grunt dla tego typu pseudobank贸w nale偶膮 Anguilla, Grenada, Montserrat i St. Vincent.
Trust. Typowymi oazami, kt贸re upodobali sobie ustanawiaj膮cy fundusze powiernicze s膮: Bahama, Bahrajn, Bermudy, Cypr, Gibraltar, Hongkong, Liechtenstein, Madera, Nauru, St. Vincent, Szwajcaria, Turks i Caicos oraz Kajmany i wyspy na Kanale La Manche. Na terytorium Stan贸w Zjednoczonych istnieje jeden stan Massachusetts, kt贸rego ustawodawstwo sprzyja stanowieniu podob颅nych funduszy. Klasyczna sytuacja mo偶e wygl膮da膰 nast臋puj膮co. Leciwy miliarder decyduje, i偶 nie przeka偶e posiadanego maj膮tku ustawowym spadkobiercom, co poci膮gn臋艂oby za sob膮 konieczno艣膰 uiszczenia podatku. Zamiast tego ustanawia fundusz, na kt贸ry przelewa pieni膮dze. Ustanawia jednego z przyjaci贸艂 osob膮 zarz膮dzaj膮c膮 takim funduszem, a spadkobiercy uzyskuj膮 uprawnienia do korzystania ze 艣rodk贸w tego funduszu.
Zamorski uniwersytet. To, co zosta艂o dotychczas powiedziane o sp贸艂ce ubezpieczeniowej czy banku mo偶e dotyczy膰 r贸wnie偶 uniwersytetu, kt贸ry mo偶na utworzy膰 w oazie podatkowej bez zachowania obowi膮zu颅j膮cych w innych krajach wymog贸w merytorycznych, tanio i bez uiszczania podatku. Trudno by艂oby wskaza膰, kt贸r膮艣 z oaz jako szczeg贸lnie przydatn膮 dla tego typu inicjatyw.
Tak du偶a r贸偶norodno艣膰 form podmiot贸w korzystaj膮cych z oaz podatkowych u艂atwia wzajemne powi膮zania i celowe wsp贸艂zale偶no艣ci. Wyst臋powanie tego typu zjawisk pozwala grupie, na podstawie analizy wewn臋trznych i zewn臋trznych cen sprzeda偶y, na lokalizowanie wp艂yw贸w tam, gdzie jest to najbardziej korzystne z podatkowego punktu widzenia.
Transfer zysk贸w mo偶e by膰 osi膮gni臋ty dzi臋ki sprzeda偶y towar贸w i us艂ug przez jednostk臋 usytuowan膮 w kraju o wysokiej progresji podatkowej do filii, znajduj膮cej si臋 w oazie podatkowej, po cenach ni偶szych od faktycznej ich warto艣ci. Filie natomiast dokonuj膮 dalszej odsprzeda偶y towar贸w i us艂ug po cenach wy偶szych. Zyski b臋d膮 wi臋c akumulowa艂y si臋 w oazie podatkowej. Transfer zysk贸w do sp贸艂ki w oazie podatkowej odbywa si臋 tak偶e w ten spos贸b, i偶 sp贸艂ka le偶膮ca w kraju o wysokiej progresji podatkowej powierza jej 艣wiadczenie okre艣lonych us艂ug po cenach wy偶szych od cen rynkowych. R贸wnie偶 zakup patent贸w, licencji, znak贸w towarowych itp. po cenach wy偶szych od powszechnie stosowanych powoduje przep艂yw zysk贸w do sp贸艂ki po艂o偶onej w oazie.
Manipulowanie kosztami obrotu towarowego mo偶e odbywa膰 si臋 r贸wnie偶 przez transfer do filii w oazie podatkowej pewnych cz臋艣ci sk艂adowych okre艣lonego produktu po cenie ni偶szej od ceny ca艂o艣ci towaru, po czym dochodzi do sprzeda偶y produktu przez fili臋 w ca艂o艣ci za cen臋 wy偶sz膮. Transfer zysk贸w mo偶e realizowa膰 si臋 r贸wnie偶 poprzez sztuczne zani偶anie lub zwi臋kszanie koszt贸w utrzymania sp贸艂ek. Zasadniczymi kosztami utrzymania s膮: koszty obs艂ugi przedsi臋biorstw, odsetki, inne op艂aty np. z tytu艂u licencji, patent贸w itp. Koszty obs艂ugi dotycz膮 p艂atno艣ci r贸偶nej natury. S膮 to m. in. p艂ace, zasi艂ki, zapomogi, odszkodowania, diety, czynsze, koszty bada艅, wynagrodzenia po艣rednie, transport i reklama. Udzielanie po偶yczek mo偶e by膰 r贸wnie偶 wykorzystane dla podwy偶颅szenia koszt贸w sp贸艂ki le偶膮cej w kraju o wysokiej progresji podatkowej. W przypadku po偶yczek dokonywanych w ramach mi臋dzynarodowego przedsi臋biorstwa, sp贸艂ka matka jest najcz臋艣ciej t膮, kt贸ra po偶ycza okre艣lony kapita艂 swoim filiom zlokalizowanym w oazach. Obs艂uga d艂ugu mo偶e by膰 okazj膮 do transferu zysk贸w od filii do sp贸艂ki matki i odwrotnie, w zale偶no艣ci od tego, czy udzielaj膮cy po偶yczki ustala wysok膮 stop臋 oprocentowania lub czy zaci膮gaj膮cy po偶yczk臋 p艂aci odsetki ni偶sze od rynkowej stopy oprocentowania.
Do transferu dochodzi, gdy sp贸艂ka z kraju o du偶ej progresji podatkowej sp艂aca znaczne odsetki filiom usytuowanym w oazach podatkowych. Operacja ta dowodzi nie tylko transferu odsetek do oaz, ale tak偶e odliczenia ich od zysku podlegaj膮cego opodatkowaniu. Niekiedy transfer zysk贸w pomi臋dzy sp贸艂k膮 matk膮 a jej fili膮 po艂o偶on膮 w oazie podatkowej odbywa si臋 w ten spos贸b, i偶 ta pierwsza dokonuje zap艂aty za towary lub us艂ugi zakupione przez t臋 drug膮. W ko艅cu transfer zysk贸w odbywa si臋 i w ten spos贸b, i偶 sp贸艂ka matka dokonuje zap艂aty za us艂ugi, kt贸re nie by艂y w og贸le 艣wiadczone przez fili臋 z oazy podatkowej, a jedynie stworzono dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 ich wykonanie.

Related Content

  • No related posts
  • Odpowiedz

    You must be logged in to post a comment.